Ahmet Hamdi Başar – “Yine Hayal Aleminde Uçuyorum…” (2007)

  • “YİNE HAYAL ÂLEMİNDE UÇUYORUM…”, Ahmet Hamdi Başar, yayına hazırlayan: Murat Koraltürk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, anı, 730 sayfa

yine-hayal-aleminde-ucuyorum

“Yine Hayal Âleminde Uçuyorum…”, Ahmet Hamdi Başar’ın anılarının birinci cildi olan “Gazi Bana Çok Kızmış…”ın devamı. “Limancı Hamdi” ve “İktisatçı Hamdi” olarak da bilinen, yakın tarihin önemli isimlerinden Başar’ın anılarının bu ikinci cildinde, ülkenin demokrasiye geçiş sürecinde yaşananları, Demokrat Parti’nin kuruluşunu, parti kurmaylarıyla olan ilişkilerini, milletvekili olma çabalarını, Menderes ve Bayar’ın politikalarını, DP’nin iktidar yıllarını, partiden kopuş sürecini, Müstakil Grup girişimlerini, yeni bir parti kurma çabalarını ve 27 Mayıs’ta tuzla buz olan hayallerini anlatıyor.

Ahmet Hamdi Başar – “Gazi Bana Çok Kızmış…” (2007)

  • “GAZİ BANA ÇOK KIZMIŞ…”, Ahmet Hamdi Başar, yayına hazırlayan: Murat Koraltürk, Bilgi Üniversitesi Yayınları, anı, 762 sayfa

gazi-bana-cok-kizmis

“Gazi Bana Çok Kızmış…”, Türkiye yakın tarihinin önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Başar’ın anılarının birinci cildini oluşturuyor. Anıların bu cildinde, Başar’ın Meşrutiyet, Cumhuriyet ve tek parti dönemine dair anıları yer alıyor. Türkiye’nin yakın tarihinde, “Limancı Hamdi” veya “İktisatçı Hamdi” diye de bilinen Başar, İkinci Meşrutiyet döneminden 27 Mayıs askeri darbesine uzanan süreçte, Türkiye’nin sîyasi ve ekonomik gelişmelerine tanıklık etmiş, yakın tarihte yaşanan önemli olayların bizzat içinde yer almış bir fikir ve eylem adamıydı.

Orhan Berent ve Murat Koraltürk (der.) – İskeleye Yanaşan… (2013)

  • İSKELEYE YANAŞAN…, derleyen: Orhan Berent ve Murat Koraltürk, İletişim Yayınları, inceleme, 407 sayfa

 ISKELEYE

‘İskeleye Yanaşan…’, siyasetten müziğe kadar ortak noktası deniz ve gemi konulu yazıların bir araya getirilmesiyle oluşmuş. Birçok yazarın katkıda bulunduğu ve denizler, gemiler ve denizciler konularını farklı açılardan ele alan kitapta, gemi modelleri, memleket müziğinde gemi, Türk sinemasının deniz yolculukları, ada vapurlarında yolculuk, İstanbul vapurları, Türkiye’de denizcilik, posta gemileri, mavi yolculuk kültürü, denizcilik sözlükleri, kabotaj meselesi, edebiyatta deniz tasvirleri, gemi yapımı ve deniz ulaştırma tarihimizin en büyük felaketlerinden olan Üsküdar faciası gibi ilgi çekici konular yer alıyor.

Mehmet Ö. Alkan, Tanıl Bora ve Murat Koraltürk (der.) – Mete Tunçay’a Armağan (2007)

  • METE TUNÇAY’A ARMAĞAN, Derleyenler: Mehmet Ö. Alkan, Tanıl Bora ve Murat Koraltürk, İletişim Yayınları, armağan, 760 sayfa

 

‘Mete Tunçay’a Armağan’, Türkiye sosyal bilimler alanının önemli isimlerinden biri olan Tunçay’ın üç temel çalışma alanı gözetilerek hazırlanmış. Siyasal düşünceler tarihi ve siyasetbilimi teorisi; Türkiye’de solun ve sol düşüncenin tarihi; Türkiye’de erken Cumhuriyet dönemi ve Tek-Parti rejimi, Tunçay’ın araştırma, derleme ve çevirileriyle katkıda bulunduğu üç alan. Kitabın armağan yönünüyse, Tunçay’ın bu üç ilgi alanına dair birçok akademisyen ve yazar tarafından kaleme alınan makaleler oluşturuyor. Derleme bunun yanı sıra, Tunçay hakkında kaleme alınmış yazılara, özgeçmişine, kaynakçasına ve kendisiyle yapılmış bir söyleşiye de yer veriyor.