Murat Çulcu – Zito Venizelos!: Sevr’den İzmir’e (2009)

Murat Çulcu ‘Zito Venizelos!’ta, İzmir’in işgali ve Sevr’in imzalanmasından Dumlupınar Meydan Savaşı’na uzanan süreci çok yönlü bir biçimde irdeliyor.

Çulcu çalışmasında, İzmir’in işgalinden Sevr’in imzalanmasına kadar geçen sürede yaşanan olayları; Muzaffer Muhittin tarafından kaleme alınan ‘Vahdettin’in İhanetleri ve Firarı’ risalesini; Mustafa Kemal Atatürk’ün Dumlupınar Meydan Savaşı ile ilgili açıklamalarını; Dumlupınar Meydan Savaşı’nın diğer tarafında yer alan Yunan İşgal Kuvvetleri’nin Başkomutanı Trikopis’in anılarını ve Dumlupınar’dan İzmir’e yönelen orduya öncülük eden İkinci Süvari Tümeni’nin ‘tarihsel yürüyüşü’nü ayrıntılara inerek anlatıyor.

  • Künye: Murat Çulcu – Zito Venizelos!: Sevr’den İzmir’e, E Yayınları, tarih, 280 sayfa

Murat Çulcu – Derin Suçun Küresel Otoritesi (2008)

Murat Çulcu’nun ‘Türkiye’de MAFİA’laşmanın Kökenleri’ dizisinin beşinci kitabı.

Çulcu’nun, kapsamlı çalışmasında Venedik Oligarkları, ordular, bürokratlar, devlet adamları, generaller, diplomatlar, finans ve ticaret manipülatörleri, Masonlar, Tapınak Şövalyeleri, Conversolar, Mitracılar, İsmailiye, Haşhaşiye, Haçlılar, 1821 Mora İsyanı ve 1820 Sicilya-Napoli ayaklanmaları gibi, çok sayıda konuyla karşılaşıyoruz.

Tüm Gladioların anasının Carbonarizm olduğunu söyleyen Çulcu, Rum ihtilal örgütü olan Eteria’nın zemininde de Carbonaria-Mafia yapılanması olduğunu savunuyor.

Söz konusu örgütlerin dinsel, siyasal hesaplaşmalarını ve bunların belirlediği günümüz dünyasını anlatan bir çalışma.

  • Künye: Derin Suçun Küresel Otoritesi, Murat Çulcu, E Yayınları, siyaset, 764 sayfa

Murat Çulcu – “Gelecek Yıl Kudüs’te” (2012)

  • “GELECEK YIL KUDÜS’TE”, Murat Çulcu, E Yayınları, tarih, 278 sayfa

 GELECEK

Murat Çulcu, adını bir Musevi ilahisinden alan elimizdeki kitabında, Siyonizm’in 1895-1922 yıllarını kapsayan ilk dönemine odaklanıyor. Çulcu kitabına, Theodore Herzl, Yehuda Alkalay, Kalischer Hirsch, Moses Hess ve Leon Pinsker gibi Siyonizm’in öncülerini ve çalışmalarını anlatarak başlıyor. Çalışmanın devamında da Uluslararası Siyonist Tekilatı, Kaiser Wilhelm ve Theodore Herzl’in Filistin’e yaptığı ziyaretler, Filistin’e Yahudi göçleri, Balfour deklarasyonunun ilanı, Filistin’de savaş sürecinin başlaması, Filistin’de İngilizlerin koruması altındaki manda yönetimi ve Siyonist-Arap işbirliği gibi konular ele alınıyor.