Murat Bardakçı – Mahmud Şevket Paşa’nın Sadaret Günlüğü (2014)

Bilindiği gibi Sadrazam Mahmud Şevket Paşa, bir suikasta kurban gitmişti.

Paşa’nın elimizdeki bu günlüğü, Osmanlı’nın son dönemine dair çok önemli bilgiler barındırıyor.

Ordunun siyasetin içerisinde yer almasından ve müdahalelerde bulunmasından rahatsızlık duyan, günlük tutan tek sadrazam olan Paşa, bu günlüğünde, Osmanlı’nın görkemli çöküşünün detaylı bir panoramasını çiziyor.

  • Künye: Murat Bardakçı – Mahmud Şevket Paşa’nın Sadaret Günlüğü, İş Kültür Yayınları

Murat Bardakçı – İttihadçı’nın Sandığı (2014)

Murat Bardakçı burada, İttihad ve Terakki liderlerinin özel arşivlerindeki yayınlanmamış belgeler ile Atatürk ve İnönü dönemlerinde Ermeni gayrimenkullerine dair alınmış kararları sunuyor.

Kitap, Ermeni malları hakkında Devlet Arşivleri’nde bulunan önemli belgelere yer vererek, görmezden gelinen kimi tarihi gerçekleri tartışmasıyla dikkat çekiyor.

Yazar, Mustafa Kemal Paşa’nın Ermeni tehcirine karşı olduğu, tehcir kararını veren İttihadçılar’dan nefret ettiği iddialarına, tehcirde önemli roller üstlenmiş çok sayıda bürokratın Atatürk’ün cumhurbaşkanlığı zamanlarında devlette önemli görevlere getirildiğini ortaya koyarak yanıt veriyor.

  • Künye: Murat Bardakçı – İttihadçı’nın Sandığı, İş Kültür Yayınları, tarih, 552 sayfa

Murat Bardakçı – Üçüncü Selim Devrine Ait Bir Bostancıbaşı Defteri (2013)

  • ÜÇÜNCÜ SELİM DEVRİNE AİT BİR BOSTANCIBAŞI DEFTERİ, Murat Bardakçı, Pan Yayınları, tarih, 64 sayfa

UCUNCU

Bostancıbaşı defterleri, Osmanlı’da İstanbul’un Boğaziçi ve Haliç sahillerindeki yapıların kayıtlı olduğu elyazması eserler anlamına geliyor. Bir anlamda geçmişin tapu kayıtları gibi olan bu defterler, söz konusu güzergâhlardaki yapılaşmaları ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaları açısından önemli birer tarihi vesika. Murat Bardakçı da bu çalışmasında, 1803 tarihine ait olduğu tahmin edilen böyle bir defteri sunuyor. Kitapta, Bardakçı’nın Bostancıbaşı defterlerini ele alan bir incelemesinin ardından, 3. Selim zamanında hazırlanmış bir bostancıbaşı defterinin tıpkıbasımına ve günümüz yazısına aktarılmış haline yer veriliyor.