Kolektif – Ana Babalık (2017)

Ana-babalık konusunu farklı perspektifleriyle inceleyen, alana dair zengin akademik içeriğiyle öne çıkan ‘Ana Babalık’, güncellenmiş bir baskıyla karşımızda.

Kitap, aralarında Bekir Onur, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Nebi Sümer ve Sait Uluç’un da bulunduğu 22 araştırmacının katkılarıyla ortaya çıkmış.

Türkiye’de ana babalık çalışmalarının gelişimi,

Çocukluğun ve çocuk yetiştirmenin tarihsel dönüşümü,

Çevre ve sosyoekonomik faktörler ile ana babalık arasındaki ilişki,

Batı Avrupa’daki Türk göçmen ailelerde ana babalık,

Ana babalık ve bağlanma,

Dil ve iletişim becerilerinin gelişiminde ana baba etkileri,

Ana babanın kontrol davranışlarının ergenliğe etkileri…

Bu ve bunun gibi pek çok konunun irdelendiği kitap, hem psikoloji, sosyal bilim ve eğitim alanlarında çalışanlar hem de alana ilgi duyanlar için önemli bir kaynak.

  • Künye: Kolektif – Ana Babalık, derleyen: Bilge Selçuk ve Melike Sayıl, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 427 sayfa

Melike Sayıl ve Bilge Yağmurlu (der.) – Ana Babalık: Kuram ve Araştırma (2012)

  • ANA BABALIK: KURAM VE ARAŞTIRMA, derleyen: Melike Sayıl ve Bilge Yağmurlu, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 427 sayfa

 ANA

Alanında uzman birçok ismin katkıda bulunduğu elimizdeki kitap, Türkiye’de ana babalık psikolojisi konusunda yazılmış, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürdeki kuram ve güncel araştırma bulgularını da kapsayan önemli bir çalışma. Türkiye’de ana babalık tarihi, çocukluğun ve çocuk yetiştirmenin tarihi, kültür ve ana babalık, çevre ve ana babalık, ana babalık ve bağlanma, çocuklarda olumlu sosyal davranış ve ahlak gelişiminde ana baba davranışlarının etkisi gibi ilgi çekici konuların irdelendiği kitap, Türkçe literatürde eksikliği hissedilen ana babalık konusunda kapsamlı ve nitelikli bir akademik başvuru kitabı.