N. Ziya Bakırcıoğlu – 20. Yüzyıl Türk Şiirinden Seçmeler (2015)

Zileli Ceyhuni’den Sümmani’ye, Mehmet Akif Ersoy’dan Ahmet Haşim’e, Âşık Veysel’den Nazım Hikmet’e ve Orhan Veli’den Cemal Süreya’ya, 20. yüzyıl Türkiye şiirinde iz bırakmış pek çok isimden seçme şiirler, bu derlemede.

Ziya Bakırcıoğlu’nun kitabı, divan şiiri ile tüm bağlarını kopararak özgürleşen 20. yüzyıl Türkiye şiirinin kat ettiği yola bakmak için iyi bir fırsat.

  • Künye: N. Ziya Bakırcıoğlu – 20. Yüzyıl Türk Şiirinden Seçmeler: Güldeste, Ötüken Yayınları

Süleyman Nazif – Mehmed Akif (2015)

Mehmed Akif’i yakından tanımış Süleyman Nazif’ten, ilk baskısı 1924’te yapılmış önemli bir Ersoy biyografisi.

Nazif, 1920’ler Türkiye’sinin bir panoraması çizmesiyle de dikkat çeken çalışmasında Ersoy’un kişiliğini, düşüncesinin ana kaynaklarını, şiirinin niteliğini, şiirlerindeki belli başlı temaları açıklıyor ve şiirlerine yönelik eleştirilere yanıt veriyor.

  • Künye: Süleyman Nazif – Mehmed Akif, Kapı Yayınları

Mehmet Akif Ersoy – Safahat (2009)

‘Safahat’, Mehmet Akif Ersoy’un, en ünlü şiiri sayılan İstiklal Marşı da dâhil, çok sayıda şiirini bir araya getiriyor.

Safhalar, devreler ve dönemler anlamına gelen ‘Safahat’, aynı zamanda esere adını veren kitap ile ‘Süleymâniye Kürsüsünde’, ‘Hakkın Sesleri’, ‘Fâtih Kürsüsünde’, ‘Hatıralar’, ‘Asım’ ve ‘Gölgeler’ başlıklı, farklı zamanlarda yayımlanan yedi kitaptan oluşuyor.

Ersoy bu en büyük eserinde, hem bir şair, hem bir yazar hem de bir hatip olarak okuyucunun karşısına çıkıyor.

Kurtuluş Savaşı esnasında, Türkiye’de yaşanan acılara tanık olan, bunları şiirlerinde, konuşmalarında dile getiren Ersoy, işgale karşı mücadele eden halkın talebini, coşkulu bir üslupla dile getiriyor.

  • Künye: Mehmet Akif Ersoy – Safahat, Palet Yayınları, şiir, 511 sayfa

Mehmet Akif Ersoy – Mehmet Akif’in Mektupları (2009)

Yusuf Turan Günaydın’ın hazırladığı ‘Mehmet Âkif’in Mektupları’, şairin çeşitli dergi, kitap ve gazetelerde yayımlanmış mektupları ile döneminin önde gelen isimlerine yazdığı mektupları bir araya getiriyor.

Bu mektuplar, yakın tarih için önemli birer kaynak olmalarının yanı sıra, Türkiye edebiyatının bu özgün isminin duygusal, edebi ve düşünsel dünyasına dair önemli ipuçları barındırmalarıyla da ilgi çekiyor.

Kitapta Âkif’in, ailesine gönderdiği mektupların yanı sıra, Eşref Edib, Mahir İz, Şerif Muhiddin Targan, Kuşçubaşı Eşref Sencer, Fuat Şemsi İnan, Rizeli Taşçıoğlu Süleyman Efendi, Şefik Kolaylı, Hacı Hafız Ömer Aköz, Hafız Âsım Şakir Gören, Prenses Emine Abbas gibi isimlere gönderdiği mektuplar da yer alıyor.

  • Künye: Mehmet Akif Ersoy – Mehmet Akif’in Mektupları, hazırlayan: Yusuf Turan Günaydın, Ebabil Yayınları, mektup, 153 sayfa

Osman Tiftikçi – İslamcılığın Doğuşu (2015)

Cemaleddin Afgani, Mehmet Akif, Seyyid Kutub, Mehmet Zahit Kotku ve Saidi Nursi gibi aktörler ile Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlar üzerinden Osmanlı’dan günümüze İslamcılığın gelişiminin kapsamlı bir incelemesi.

Osman Tiftikçi’nin çalışması, dinin siyasi pratiğe uyarlandığı özgül bir formunun, yani dincilik olgusunun Türkiye’de günümüze ulaşan versiyonuna düşünsel, politik, ideolojik ve kültürel perspektiflerden bakmak isteyenlere şiddetle tavsiye edilir.

  • Künye: Osman Tiftikçi – İslamcılığın Doğuşu, Ceylan Yayınları

Ali Galip Yener – Şairin Sabrı (2012)

  • ŞAİRİN SABRI, Ali Galip Yener, Mühür Kitaplığı, eleştiri, 142 sayfa

‘Şairin Sabrı’, Ali Galip Yener’in muhtelif dergilerde yayımlanmış şiir incelemelerini barındırıyor. Burada, Mehmet Akif Ersoy’dan Süreyya Berfe’ye, her biri tanınmış on altı şairin Türkiye şiirindeki yerleri saptanıyor. Nazım Hikmet şiirinin algılanış sorunu; muhafazakârlık ve şiirde yerlilik; millilik bağlamında Yahya Kemal şiiri; Anday şiirinde mitolojik detaylar; şiirde narsizm ve Necatigil şiirinde “insan”; sol melankoli bağlamında Turgut Uyar şiiri; şiirde kır-kent ikilemi; Ahmet Oktay şiirinde intihar olgusu ve 1980 sonrası Türkiye şiirinde mistik, metafizik eğilimler, kitapta yer alan konulardan birkaçı.