Sevda Alankuş (der.) – Çocuk Odaklı Habercilik (2013)

  • ÇOCUK ODAKLI HABERCİLİK, derleyen: Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları, medya, 305 sayfa

COCUK

Birçok ismin makaleleriyle katıldığı elimizdeki kitap, dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasını oluşturdukları halde yaygın medya tarafından yok sayılan, temsil edildiklerinde de ayrımcılığa uğrayan çocukları doğru bir biçimde görünür kılmak amacıyla, çocuk odaklı bir haberciliğin imkânlarını tartışıyor. Kitap, çocuk hakları konusundaki evrensel standartların korunması konusunda medyaya düşen sorumluluklar, medyanın çocukları şiddete yönlendirme sorunu, medyanın anlam üretme süreci içinde ortaya çıkan çocuk imgesinin sorunları, medya ve toplumun çocuğu bir birey/özne olarak görmemesinin yarattığı sıkıntıları tartışıyor.

Haluk Şahin – Kim Korkar Soruşturmacı Gazeteciden? (2012)

  • KİM KORKAR SORUŞTURMACI GAZETECİDEN?, Haluk Şahin, Say Yayınları, siyaset, 200 sayfa

 KIM

Haluk Şahin, yeni çalışması ‘Kim Korkar Soruşturmacı Gazeteciden?’de, Türkiye’deki araştırmacı-soruşturmacı gazeteciliğin, haberciliğin dünü ve bugününe odaklanıyor. Şahin, Nedim Şener başta olmak üzere, halkın gerçekleri öğrenme hakkı uğruna canla başla çalışan soruşturmacı habercilere ithaf ettiği kitabında, konuyu hem kuramsal hem de güncel örnekler üzerinden ele alıyor. Soruşturmacı gazetecilik ve demokrasi, soruşturmacı habercinin nasıl yazacağı, soruşturmacı haberciliğin televizyonda icra edilişi, soruşturmacı habercilik için hangi kilometre taşlarının önemli olduğu, soruşturmacı gazetecilikte etik ve özel hayata yaklaşım, soruşturmacı gazetecilik ve sosyal medya imkanları, Şahin’in burada irdelediği konulardan birkaçı.

Kolektif – Yeni Medya Ve… (2012)

  • YENİ MEDYA VE…, editör: Deniz Yengin, Anahtar Kitaplar, medya çalışmaları, 486 sayfa

 YENI

Elimizdeki çalışma, yeni medya sektörünü farklı yönleriyle irdeleyen makalelerden oluşuyor. Yeni medyanın etik sorunları, yeni medya ve radyonun geleceği, Türkiye’deki e-devlet uygulamalarının performans değerlendirmesi, yeni medya sanatı ve yeni müzecilik, mobil teknolojilerinin pazarlamada kullanımı, yeni medya ve kavramsal sanat, yeni medya okuryazarlığı, yeni medya ve Türk sineması, yeni medya sanatının içeriği ve internet gazeteciliği, kitapta irdelenen konulardan birkaçı. Diğer iletişim araçlarına göre yaratıcılığa ve hayal gücüne daha fazla gereksinim duyan yeni medyanın kapsamlı bir şekilde ele alındığı kitap, sektöre girecek kişilerin yanı sıra, bu alanda eğitim alan öğrenciler ile araştırmacılar için de iyi bir kaynak.

Michael Wolf – Haberlerin Efendisi: Rupert Murdoch’un Gizli Dünyası (2012)

  • HABERLERİN EFENDİSİ: RUPERT MURDOCH’UN GİZLİ DÜNYASI, Michael Wolf, çeviren: Gülay Doğancalı, Babıali Kültür Yayıncılığı, biyografi, 520 sayfa

 HABERLERIN

Köşe yazarı Michael Wolf elimizdeki çalışmasında, son dönemde telefon dinleme skandalıyla başı dertte olan Rupert Murdoch’ın kapsamlı bir portresini sunuyor. Murdoch’ı ailesi ve ona yakın kişiler üzerinden ele alan Wolf, her fırsatı yükselmek için kullanma maharetiyle şaşırtmış, kimileri tarafından şeytanla eşdeğer görülen bu sıra dışı figürün yöntemleri, kurduğu dev medya krallığı, değer ölçüleri ve özel dünyası konusunda okurunu aydınlatıyor.

Nahit Duru – Arayış (2012)

  • ARAYIŞ, Nahit Duru, İmge Kitabevi, anı, 280 sayfa

 

Ulus gazetesinde mesleğe başlayan Nahit Duru’nun gazetecilik macerası, Toplum dergisi, Hürriyet, Barış, 7 Gün dergisi ve Dünya gazetesi gibi mecralarda sürmüş. Duru, 12 Eylül’de Ecevit’in başyazarlığını ve yayın danışmanlığını yaptığı Arayış dergisinin yazı işleri müdürlüğü görevini de üstlenmişti. İşte bu kitap, darbe döneminde Duru ve arkadaşlarının, söz konusu dergiyi yayımlarken verdikleri demokrasi ve basın özgürlüğü mücadelesini anlatıyor. Duru, sıkıyönetim komutanlarından tehditler aldığı bu dönemi anlatırken, Bülent Ecevit, Ertuğrul Özkök, Oruç Aruoba ve Aydın Doğan gibi isimlerin çabalarına da yer veriyor.

Edibe Sözen (ed.) – Hepimiz Globaliz, Hepimiz Yereliz (2012)

  • HEPİMİZ GLOBALİZ, HEPİMİZ YERELİZ, editör: Edibe Sözen, Alfa Yayınları, medya, 341 sayfa

 

Arap Devrimi’nde sürekli vurgulanan detaylardan biri, eylemcileri bir araya getiren, orgazine olmalarını sağlayan ve geleneksel medya karşısında kendilerine direniş imkanları sağlayan sosyal medya faktörüydü. İşte on beş makalenin yer aldığı elimizdeki kitap, bu gerçekten yola çıkarak sosyal medyaların, toplumun farklı alanlarını nasıl yeniden inşa ederek sosyal hale getirmeye çalıştığını irdeliyor. Kitapta sosyal medya ve demokrasi, internet ve sosyal medyanın kamu yönetiminde kullanılması, sosyal medyada etik, sosyal medya ve Arap Devrimi ve sosyal medyanın eğitimde kullanılması gibi ilgi çekici konular irdeleniyor.

Sadun Tanju – Doludizgin (2011)

  • DOLUDİZGİN, Sadun Tanju, İş Kültür Yayınları, biyografi, 311 sayfa

 

Sadun Tanju ‘Doludizgin’de, Milliyet’in kurucusu gazeteci-yazar Ali Naci Karacan’ın biyografisini kaleme getiriyor. Tasvir-i Efkâr, İkdam, Politika, İnkılâp ve Bugün gibi dönemin önemli gazetelerinde çalışmış olan Karacan, 1. Dünya Savaşı’nda von der Goltz’un tercümanlığını da üstlenmişti. Karacan ayrıca, Milli Mücadele’yi destekleyen Akşam gazetesinin kurucuları arasında da yer almıştı. Tanju kitabında, Babıâli’de çekirdekten yetişme bir gazeteci olan Karacan’ın gazeteciliğinin ve yazarlığının izini sürerken, Karacan’ın kafasındaki en büyük projelerden biri olan Milliyet gazetesini çıkarma sürecini de ayrıntılı bir şekilde ele alıyor.