Mark Mazower – Dünyayı Yönetmek (2015)

Dünyayı yönetme fikri ile iktidarlar arasındaki çekişmenin tarihi gelişimine dair bir analiz.

Mark Mazower, Napoléon’un dünyayı fethetme fikrinin fiyaskoyla sonuçlanmasından dünya savaşlarına, Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletlerin doğuşundan Soğuk Savaş’a ve küresel ölçekteki güç dengelerine bu çekişmenin bir tarihini sunuyor.

  • Künye: Mark Mazower – Dünyayı Yönetmek, çeviren: Mehmet Moralı, Alfa Yayınları

Mark Mazower – Büyülü Saray Yok (2012)

  • BÜYÜLÜ SARAY YOK, Mark Mazower, çeviren: Nilüfer İlkaya Elçioğlu, Alfa Yayınları, tarih, 196 sayfa

 BUYULU

Mark Mazower ‘Büyülü Saray Yok’ta, Birleşmiş Milletler’in (BM) kökenlerini irdeleyerek, uluslararası sistemde kurumun gelecekteki yerini tartışıyor. BM’nin ve savaş sonrası dünya düzeninin ilk ideolojik gelişme döneminin tarihçesine odaklanan Mazower, BM’nin yaratıcılarının imparatorluk çıkarlarını koruyacak bir dünya örgütü kurduklarını, devamında Hindistan gibi eski sömürge güçlerinin bu yapıyı farklı bir şekilde dönüştürdüğünü belirtiyor. Mazower incelemesinde, Jans Smuts, Alfred Zimmern, Raphael Lemkin, Joseph Schechtman ve Cavaharlal Nehru gibi, BM’nin tarihinde önemli yeri olan aktörlerin fikirlerini de tartışıyor.