Mahmut Goloğlu – Tek Partili Cumhuriyet (2009)

‘Tek Partili Cumhuriyet’, Mahmut Goloğlu’nun ‘Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ başlıklı dizisinin ikinci kitabı.

Yazar, dizinin ilk kitabı ‘Devrimler ve Tepkileri’nde, Mustafa Kemal’in hedeflediği reformları ve bunlara karşı geliştirilen tepkileri anlatmıştı.

Goloğlu, dizinin 1931-1938 arasındaki zaman dilimine odaklanan elimizdeki ikinci kitabında, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüne kadarki dönemde yaşananları anlatıyor.

1929 ekonomik krizin yansımaları sonucunda kurumsallaşan devletçilik; tarih ve dil reformları; kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması; ölçü ve takvim reformu; Hatay’ın Türkiye’ye katılışı; Soyadı Kanunu; Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne davet edilişi; Avrupa’da Almanya lehine hızla değişen politik dengeler; Türkiye önderliğinde Balkan Paktı’nın kuruluşu ve Boğazlar sorununun Montreaux’de nihai çözüme ulaştırılması, kitapta anlatılan konulardan birkaçı.

  • Künye: Mahmut Goloğlu – Tek Partili Cumhuriyet, İş Kültür Yayınları, tarih, 420 sayfa
Reklamlar

Mahmut Goloğlu – Erzurum Kongresi (2008)

Mahmut Goloğlu’nun ‘Erzurum Kongresi’, kendisinin ‘Milli Mücadele Tarihi’ serisinin birinci cildini oluşturuyor.

Goloğlu çalışmasında, Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından olan Erzurum Kongresi’ni hazırlayan koşulları analiz ediyor.

Erzurum Kongresi, ülkede köklü bir direniş yaratmayı amaçlayan Müdafaa-i Hukuk hareketinin kendine zemin arama çabalarının en önemli aşamasıydı.

Zira bu kongre sonrasındaki gelişmeler, Atatürk ve mücadele arkadaşları için, Sivas Kongresi’ne ve TBMM’nin kuruluşuna uzanan bir süreci başlatmıştı.

Geniş bir ekler bölümünden de oluşan Goloğlu’nun kitabı, bu süreci öncesi ve sonrasıyla okuyup yorumlamakta.

  • Künye: Mahmut Goloğlu – Erzurum Kongresi, İş Kültür Yayınları, tarih, 245 sayfa