Evrim Çalkavur Durmuş ve M. Yavuz Durmuş – Alan: Derin Bir Nefes (2015)

İş yaşamından, okullardan, çeşitli büyüklükteki kurumlardan başarı öyküleri.

Özel Final Okulları Bursa’da yaşayarak öğrenme çalışmalarının öğrenci başarısı üzerine etkileri, Çimsa Çimento’da öğrenen organizasyon uygulama takımlarının başarıları ve Aster Tekstil’deki değişimin dinamikleri, kitabın kimi konuları.

  • Künye: Evrim Çalkavur Durmuş ve M. Yavuz Durmuş – Alan: Derin Bir Nefes, Remzi Kitabevi

Evrim Çalkavur ve Yavuz Durmuş – Rekabet Etmeden Yaşamak (2009)

İki yazarlı ‘Rekabet Etmeden Yaşamak’, rekabet konusunu eğitimde, öğrenimde, oyunlarda, kişisel ilişkilerde, toplumsal yaşamda, iş hayatında, doğayla ilişkide, yani yaşamın her alanındaki farklı boyutları ve sonuçlarıyla inceliyor.

Kitap, doğası gereği kazanmayı, yani diğerinin kaybetmesini hedefleyen, yarışma odaklı bir düşünce şekli olan rekabet yerine, bütüne zarar vermeyecek bir yaklaşımın nasıl mümkün kılınabileceği konusunda önerilerde bulunuyor.

Çalkavur ve Durmuş, yaratılan rakipler ya da düşmanlarla yarışmanın uzun dönemde zarar getirdiğini ve hayatın, paylaşılabilecek zenginliklere sahip bir bütün olduğunu göstermeye çalışıyor.

  • Künye: Evrim Çalkavur ve M. Yavuz Durmuş – Rekabet Etmeden Yaşamak, Remzi Kitabevi, kişisel gelişim, 133 sayfa

Evrim Çalkavur ve M. Yavuz Durmuş – Hayatı Yorgun Yaşamayanlar (2008)

‘Hayatı Yorgun Yaşamayanlar’, Öğrenen Organizasyon konusunda çalışan karakterleri Rüya, Akın ve Akın’ın öğrencilerinin çıktıkları kendini keşfetme, mutluluğu yakalama yolculuğunu hikâye ediyor.

Karakterlerin yolculuğu, iç dünyalarını süsleyen, besleyen ve geliştiren yedi çiçeği bulma yolculuğudur.

Bunlar da sırasıyla sevgi, farkındalık, merak, neşe, özgürlük, bütünlük ve sadelik çiçekleridir. Karakterler bu yolculuklarında ekip bilinciyle, vardıkları her bir duraktaki çiçeğin ne anlama geldiğini birlikte tartışıyor, öğrendiklerini de hayatlarına uygulamaya çalışıyorlar.

Karakterler ayrıca, bu kavramları çok yönlü bir şekilde tartışmayı da ihmal etmiyor.

  • Künye: Evrim Çalkavur ve M. Yavuz Durmuş – Hayatı Yorgun Yaşamayanlar, Remzi Kitabevi, kişisel gelişim, 149 sayfa