Brian Morris – Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri (2019)

Toplumsal ekoloji felsefesi önemli isimlerin katkılarıyla ortaya çıktı.

Bu alanın önde gelen üç ismi ise, Lewis Mumford, René Dubos ve Murray Bookchin’dir.

Brian Morris’in bu nitelikli çalışması ise, yaşamın nasıl büyük bir tehlike altında olduğunu ortaya koyan ve alternatif bir hayatın mümkün olduğunu gözler önüne seren bu üç ismin fikirlerini kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor.

Morris, bu isimlerin “ekolojik insancıllık” adını verdiği bir gelenek ortaya koyduğunu belirtiyor.

Yazara göre “ekolojik insancıllık”, doğayla tekrar hemhal olmuş bir toplum ile ekolojik, eşitlikçi ve demokratik bir kent ve kültürü tahayyül eder ve bunun teorik/pratik koşullarını açıklar.

Konuyu oldukça anlaşılır bir üslupla ele almasıyla her seviyeden okurun rahatlıkla okuyacağı çalışma, Mumford, Dubos ve Bookchin’in fikirlerini açıklarken insanın doğasının dışında bir yaşama nasıl sürüklendiğini; doğayı denetim altına almanın neden bizzat insanın denetim altına alınması anlamına geldiğini; kentlerin ortaya çıkışı, gelişim ve dönüşüm dinamiklerini ve bütün bunların da doğanın bugün karşı karşıya kaldığı büyük tahribatla ilişkisini gözler ününe seriyor.

Ekoloji, siyaset ve felsefenin iyi bir bireşimi olan çalışma, sokaktaki eylemciye de, akademisyene de, ekologa da hitap ediyor.

  • Künye: Brian Morris – Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri: Mumford, Dubos, Bookchin, çeviren: Burak Esen, Sümer Yayıncılık, ekoloji, 2019
Reklamlar

Lewis Mumford – Tarih Boyunca Kent (2007)

  • TARİH BOYUNCA KENT, Lewis Mumford, çeviren: Gürol Koca ve Tamer Tosun, Ayrıntı Yayınları, inceleme, 800 sayfa

Lewis Mumford’un ‘Tarih Boyunca Kent’i Ulusal Kitap Ödülü ile Amerikan Özgürlük Madalyası almış bir eser. Mumford’un kitabı, kendisinin kent planlaması, kültür ve sanat tarihi, teknoloji ve toplumsal eleştiri gibi geniş alanlardaki çalışmalarının ürünü. Mumford’un çalışması, kentin geçirdiği evrime odaklanmasının yanı sıra, kent yaşamında gelişen uygarlık tarihini de veriyor. Kentin tarihte ilk oluştuğu coğrafyalar olan Mezopotamya ve Mısır’dan girizgâh yapan Mumford, sırasıyla, Yunan, Roma, ortaçağ kentleri, Avrupa monarşilerinin başkentlerini, sanayi kentlerini ve nihayet günümüzün kentlerini geniş bir çerçevede ele alıyor.