Kolektif – Türkiye’de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus Devlet (2009)

‘Türkiye’de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus Devlet’, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulan bildirilerden yapılmış bir seçki.

Kitapta yer alan on altı makalede, Türkiye seçmeninin analizinden siyasi partiler ve mitinglere, azınlık aidiyetinden Türk milliyetçiliğine, sendikal hareketin siyasete etkilerinden feminizm tartışmalarına kadar birçok konu irdeleniyor.

Kitaba katılan isimler şöyle: Ali Eşref Turan, Ayşen Uysal, Filiz Kardam, Kurtuluş Cengiz, Özgür Bal-Uzun, İnci Özkan Kerestecioğlu, Fırat Korkmaz, Güven Gürkan Öztan, Eylem Akçay, Gamze Polatoğlu, Can Soyer, Kemal Dil, Fuat Man, Cemal İyem, Osman Savaşkan, Duygu Türk, Cem Eroğul, Serdar Öztürk ve Yasemin Akis.

  • Künye: Kolektif – Türkiye’de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus Devlet, Yordam Kitap, siyaset, 320 sayfa

Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Önder Küçükural ve Kurtuluş Cengiz – Türkiye’de Dindarlık (2012)

  • TÜRKİYE’DE DİNDARLIK, Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Önder Küçükural ve Kurtuluş Cengiz, İletişim Yayınları, sosyoloji, 572 sayfa

 

Türkiye’nin birçok ilinden alan araştırmalarıyla da desteklenen elimizdeki dikkat çekici çalışma, Türkiye toplumunda yaşayan İslam dininin inanç ve ibadetleri ile toplumsal yapının temel öğeleri olan ekonomi, siyaset ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkilerin sosyolojideki, özellikle din sosyolojisindeki yeni kuramlar açısından yerini irdeliyor. Batı’da ve Türkiye’de din ve toplum çalışmalarının gelişimiyle başlayan kitap, muhafazakârlar ve laik dindarların inanma biçimlerini; inanç, ibadet, ekonomi, siyaset ve toplumsal cinsiyet alanlarında yaşanan gerilimleri ve din eğitimiyle ilgili görüşler ve gerilimleri irdeliyor.