Eugene L. Rogan ve Avi Shlaim (der.) – Filistin Uğruna (2012)

  • FİLİSTİN UĞRUNA, derleyen: Eugene L. Rogan ve Avi Shlaim, çeviren: Suna Gülfer Ihlamur-Öner, Küre Yayınları, siyaset, 365 sayfa

 

‘Filistin Uğruna’, Arap, Batılı ve İsrailli bilim insanlarının çeşitli arşiv kaynaklarına dayanarak, Filistin savaşını yeniden yazma çabasının neticesinde ortaya çıkmış. Burada bir araya gelen ve Filistin, İsrail, Mısır, Ürdün, Irak ve Suriye tarihlerine odaklanan makaleler, 1948’i yeni baştan gözden geçiriyor ve böylelikle, günümüzde daha karmaşık hale gelmiş olan Arap-İsrail ilişkilerini, tarafsız bir biçimde kavramaya çalışıyor. Kitabın son sözünü kaleme alan Edward Said de, Arap entelektüellerinin kendi tarihleriyle yüzleşmesi gerekliliği ve meselenin iki tarafına aynı anda bakmanın önemi üzerinde duruyor.

Reklamlar

İshak Arslan – Çağdaş Doğa Düşüncesi (2012)

 

  • ÇAĞDAŞ DOĞA DÜŞÜNCESİ, İshak Arslan, Küre Yayınları, felsefe, 420 sayfa

İshak Arslan ‘Çağdaş Doğa Düşüncesi’nde, bir yandan doğa felsefesinin imkan ve araçlarıyla felsefe-bilim tarihini okuyor, diğer yandan da bu tarihsel perspektiften hareketle çağdaş doğa düşüncesini kavramaya çalışıyor. Arslan, tarihsel arka planı oluşturan çalışmasının birinci bölümünde, doğanın klasik kavranışından modern kavrayışa geçiş sürecini, ikinci bölümde de İzafiyet ve Kuantum teorileri yoluyla yoğunlaşmaya başlayan çağdaş doğa düşüncesinin doğuşunu irdeliyor. Yazar devamında da, çağdaş doğa düşüncesinin meafizik, teolojik ve epistemolojik içerimlerine ve bunun ortaya çıkan genel sonuçlarına odaklanıyor.

Charles Harrison ve Paul Wood (ed.) – Sanat ve Kuram (2011)

  • SANAT VE KURAM, editör: Charles Harrison ve Paul Wood, çeviren: Sabri Gürses, Küre Yayınları, sanat, 1304 sayfa

 

‘Sanat ve Kuram’ başlıklı elimizdeki eser, 1900-2000 yılları arasında konuya dair farklı kişilerce kaleme alınmış ve çok çeşitli kaynaklardan derlenmiş metinleri bir araya getiren bir antoloji. Bu geniş kapsamıyla antoloji, sanat araştırmacılarının olduğu kadar, konuya ilgi duyan okurların da ilgisini ziyadesiyle çekebilecek nitelikte. Kitapta, sanat ve kurama simgeciliğin katkılarından modern dünya düşüncesine, sanattaki rasyonalizasyondan sanat ile özgürlük, sorumluluk ve güç arasındaki ilişkiye ve bireyciliğin toplum ve sanatta kendine nasıl yer bulduğundan postmodern sürecin sanattaki yansımalarına kadar birçok konu yer alıyor.

Giovanni Scognamillo – Giovanni Scognamillo’nin Gözüyle Yeşilçam (2011)

  • GIOVANNI SCOGNAMILLO’NUN GÖZÜYLE YEŞİLÇAM, Giovanni Scognamillo, hazırlayan: Barış Saydam, Küre Yayınları, sinema, 376 sayfa

 

Elimizdeki çalışma, filmlerde yapım görevlisi ve yönetmen yardımcısı olarak da çalışmış Giovanni Scognamillo’nun, sinemaya dair 1961-2004 arasında gazete ve dergilerde yazdığı tanıtım ve eleştiri yazılarını, makalelerini ve söyleşilerini barındırıyor. Scognamillo’nun, Türkiye sinemasının “altın yılları” olan 1960’lardan günümüze uzanan anlatımı, ülke sinemasına dair zengin bir okuma fırsatı sunuyor. Kitap, Scognamillo’nun, sinemanın Yeşilçam dönemleri hakkında olduğu kadar, bağımsız yönetmenlerin önderliğinde şekillenen son dönem Türkiye sineması ve yeni dönemde film eleştirisinin işlevi hakkındaki görüşlerine de ulaşma fırsatı sunuyor.

W. Montgomery Watt ve Pierre Cachia – Endülüs Tarihi (2011)

  • ENDÜLÜS TARİHİ, W. Montgomery Watt ve Pierre Cachia, çeviren: Cumhur Ersin Adıgüzel ve Qiyas Şükürov, Küre Yayınları, tarih, 197 sayfa

 

İki yazarlı ‘Endülüs Tarihi’, Arapların fethederek uzun yıllar kaldığı Endülüs üzerinden, Müslüman İspanya’nın derli toplu bir tarihini sunuyor. Kitapta, İslam dünyasının İspanya’ya duyduğu ilgi; bağımsız Emevi emirliği; Emevi döneminin kültürel kazanımları; Muvahhidler ve Murâbıtlar gibi Berberi imparatorlukları; Endülüs’te Arap hakimiyetinin çöküşü ve Müslüman İspanya’nın önemi, gibi konular ele alınıyor. Yazarlar Müslüman İspanya’nın tarihini ele alırken, burayı, İslam dünyasının bir parçası olarak, yani ana kültür alanıyla kurduğu ilişkiler ekseninde inceliyor ve onun, Avrupa’ya ve dünyaya tam olarak ne kazandırdığını araştırıyor.

Ruth Lane – Karşılaştırmalı Siyaset Sanatı (2011)

  • KARŞILAŞTIRMALI SİYASET SANATI, Ruth Lane, çeviren: Zeynel Abidin Kılınç, Küre Yayınları, siyaset, 200 sayfa

Ruth Lane, ilgi çeken çalışması ‘Karşılaştırmalı Siyaset Sanatı’nda, siyaset biliminin bir alt-disiplini olan karşılaştırmalı siyasetin yakın tarihi ve hâlihazırdaki uygulamalarını yorumluyor. Çalışma, özellikle bu alandaki temel eserlere odaklanmasıyla önemli bir boşluğu dolduruyor diyebiliriz. Lane, 1960’ların davranışsal akımına ve davranışçıların siyaset bilimine yaklaşımlarına odaklanarak çalışmasına başlıyor. Yazar devamında, siyasal gelişme, rasyonel tercih, kurumsalcılık, yeni-kurumsalcılık ve kültürel yaklaşımlar gibi, karşılaştırmalı siyasete dair alternatif açıklama modellerine ve alanın günümüzdeki durumuna odaklanıyor.

Önder Kaya – Cumhuriyetin Vitrin Şehri (2010)

  • CUMHURİYETİN VİTRİN ŞEHRİ, Önder Kaya, Küre Yayınları, şehir, 200 sayfa

‘Üç Devirde İstanbul’ serisinden daha önce çıkan iki kitap, İstanbul’un Bizans ve Osmanlı dönemlerini ele almıştı. Önder Kaya’nın kaleme aldığı elimizdeki kitap ise, İstanbul’un Cumhuriyet devrine odaklanıyor. Kaya’nın da gösterdiği gibi, bir yüzyıla yaklaşan bu devirde İstanbul, köklü değişimlere sahne oldu. Yazar, Cumhuriyet’in başkent olarak Ankara’yı tercih etmesiyle, İstanbul’un nispeten ihmal edildiğini ve bu durumun da şehrin geleneksel ve kültürel yapısını kaybetmesiyle sonuçlandığını belirtiyor. Kaya devamında, şehrin tarihindeki en büyük kırılmalardan biri olan DP iktidarına, göç sorununa ve günümüzdeki İstanbul’a uzanıyor.