Ted Benton – Sosyolojinin Felsefi Kökenleri (2014)

  • SOSYOLOJİNİN FELSEFİ KÖKENLERİ, Ted Benton, çeviren: Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, sosyoloji, 265 sayfa

Ted Benton, nitelikli çalışması ‘Sosyolojinin Felsefi Kökenleri’nde, sosyolojinin felsefeyle tarihsel ilişkisini Kant, Durkheim, Weber, Marx ve Engels gibi isimlerin metinlerini tartışarak araştırıyor. Doğa bilimleri ve sosyal veya beşeri bilimler arasında temel bir ayrılık olduğunu iddia eden “hümanist” argümanı reddeden Benton, dayatmacı pozitivist “Bilimin Birliği”nden ziyade, bilimi, örtüşen birçok özellikler ve farklılıklar içeren “bilişsel pratikler seti” olarak tanımlıyor. Yazar bu savını, söz konusu düşünürlerin önemli epistemolojik problemleri ortaya koyan metinlerini analiz ederek kanıtlamaya koyuluyor.

Celil Civan ve Aybala Hilâl Yüksel – Hayal Perdesi (2014)

  • HAYAL PERDESİ SİNEMA DERGİSİ, hazırlayan: Celil Civan ve Aybala Hilâl Yüksel, Küre Yayınları, sinema, 317 sayfa

hayal

Hayal Dergisi, 2003’te fanzin olarak çıkmış, 2010’da ise profesyonel bir mecraya taşınmıştı. Bu çalışma, dergide 2012 yılı boyunca yayınlanmış yazılardan yapılan bir derleme. Derlemede Yüksel Aksu, Zeki Demirkubuz, Raşit Çelikezer, Osman Sınav, Emin Alper ve Erdem Tepegöz gibi yönetmenlerle yapılan söyleşiler ile Metin Erksan ve Lütfi Ömer Akad sinemalarını konu alan dosya çalışmaları, ayrıca Türkiye sinemasını farklı yönleriyle araştıran pek çok yazı yer alıyor.

Fatma Tunç Yaşar – Alafranga Halleri (2016)

  • ALAFRANDA HALLERİ, Fatma Tunç Yaşar, Küre Yayınları, tarih

alafranga-halleri19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında yayımlanmış Osmanlı âdâb-ı muâşeret kitaplarının bağlamını ve içeriğini, dönemin sosyo-politik ve kültürel atmosferi içinde irdeleyen bir çalışma. Kitap, bu literatürün, o dönemde kaydedilen büyük değişim ve dönüşümlerden hem nasıl etkilendiğini ve hem de bu dönüşümlere nasıl ivme kazandırdığını aydınlatmasıyla önemli.

Erik Gilbert ve Jonathan T. Reynolds – Dünya Tarihinde Afrika (2016)

  • DÜNYA TARİHİNDE AFRİKA, Erik Gilbert ve Jonathan T. Reynolds, çeviren: Mehmet Demirkaya, Küre Yayınları

dunya-tarihinde-afrika

Tarihöncesi dönemlerden bugüne, kara kıtanın kara tarihini ele alan bir çalışma. Afrika’nın coğrafi ve fiziksel ortamı; Afrika’da yerleşik yaşam; Kuzey, Batı ve Doğu Afrika’da İslamiyetin yayılışı; Afrika’da sömürgecilik ve köleleştirme; modern Afrika’da siyasi, ekonomik değişimler ve daha fazlası, burada.

Andrew Abbott – Disiplinlerin Kaosu (2013)

  • DİSİPLİNLERİN KAOSU, Andrew Abbott, çeviren: Sabri Gürses, Küre Yayınları, sosyoloji, 315 sayfa

DISIPLINLERIN

Andrew Abbott, sosyal kurama olduğu kadar bilim ve kültür sosyolojilerine de yeni bir bakış getiren ‘Disiplinlerin Kaosu’nda, bilginin ve bu bilgiyi işleyen, anlamlandırmaya koyulan, sistematize eden sosyal bilimlerin gelişimini irdeliyor. Sosyal bilimlerde ilerlemeci yaklaşıma karşı çıkan Abbott, disiplinlerdeki bilginin ortak karşıtlıklarla örgütlendiğini savunuyor ve söz konusu disiplinlerin modellerini açıklamak için “fraktal” kavramını öneriyor. Abbott bu bağlamda, sosyolojinin karakterini, tarihsel sosyolojinin kurumsal yapısını, akademik disiplinlerin etkileşimlerini ve kendine benzer yapıların gelişimini tartışıyor.

Clifford Geertz – İki Kültürde İslam (2012)

  • İKİ KÜLTÜRDE İSLAM, Clifford Geertz, çeviren: Mehmet Murat Şahin, Küre Yayınları, inceleme, 135 sayfa

 

Antropolojinin etkili isimlerinden Clifford Geertz ‘İki Kültürde İslam’da, Fas ve Endonezya’daki dini değişimlere odaklanıyor. İlk kez 1968’de yayınlanan çalışma, ele aldığı konuyu tipolojik tasniflere sığdırmaması ve söz konusu coğrafyalardaki İslami pratiği tarihsel bir perspektifle yorumlamasıyla, antropoloji çalışmalarına önemli bir kavramsal çerçeve kazandırmıştı. Geertz, alan çalışmalarından da yola çıkarak, iki ülkede İslamiyet’in nasıl doğduğunu ve geliştiğini, bu toplumlarda yaşanan dini değişimlerin iktisadi, siyasi ve geleneksel yapılarla nasıl bir ilişki içinde olduğunu karşılaştırmalı bir bakışla ele alıyor.

Robert Bresson – Sinematograf Üzerine Notlar (2012)

  • SİNEMATOGRAF ÜZERİNE NOTLAR, Robert Bresson, çeviren: Nilüfer Göngörmüş, Küre Yayınları, sinema, 72 sayfa

 

‘Sinematograf Üzerine Notlar’, ‘Bir Köy Papazı’nın Günlüğü’, ‘Lancelot’, ‘Jeanne d’Arc’ ve ‘Para’ gibi filmlerin yönetmeni Robert Bresson’un 1950-1974 arasında aldığı sinema konulu notlarından oluşuyor. Tarkovsky’nin beğendiği yönetmenlerden olan Bresson, yavaş bir tempoyla yol alan filmlerinde, insanın içsel sorgulamalarının ve onun evrensel sorunlarının izini sürmüştü. Notlar, yönetmenin sinemayla ilgili fikirlerini yansıtırken, onun sinemasının gelişim rotaları konusunda da okura fikir veriyor. Bresson, “Sinema, herkesin kullandığı kaynaktan beslenir. Sinematografsa, bilinmeyen bir gezegende keşfe çıkar.” diyor.