Arif Çelebi – Komünizmin Şafağı (2009)

Arif Çelebi ‘Komünizmin Şafağı’nda, 2007 Eylülü’nden beri dünyayı sarsan kapitalist krize dair bir çözümlemeye girişiyor.

Çelebi, “Kapitalizm tarihsel sınırına dayandı” tezini, güncel olgulara yaptığı göndermeler, kapitalist ekonominin durumunu aktaran veriler ve Marx’ın ekonomi politik eserine yaptığı atıflarla tartışıyor; “Dünyayı değiştirmek için işçiler neye ihtiyaç duyuyor?”, “Küreselleşme süreci, sınıfsız ve öznesiz midir?” ve “Bugünkü dünyada sosyalist program nasıl bilinçlenecektir?” sorularının yanıtlarını arıyor.

Çalışmanın bu yönüyle, kapitalist sistemin güncel ekonomik krizini ve krizin işaret ettiği tarihsel gelişmeleri anlamaya katkıda bulunacağını söyleyebiliriz.

  • Künye: Arif Çelebi – Komünizmin Şafağı, Akademi Yayınları, siyaset, 244 sayfa
Reklamlar