Kolektif – Erken Okur-Yazarlık (2015)

3 yaş altı çocuklarda okuryazarlık nasıl edinilir?

Bu özgün çalışmada, farklı alanlardan gelen bilim insanları, kavram kitaplarından resimli kitaplara, çocuk edebiyatının çocukların biliş, dil, psikoloji ve estetik gelişimleri üzerindeki etkilerine pek çok konuya odaklanarak bu soruya yanıt veriyor.

Kitapta,

 • Erken okuryazarlık ve çocuk edebiyatı,
 • 3 yaş altı çocuklarda kurgusal ve gündelik olayların metinsel anlatımı,
 • Bebekler ve küçük çocuklarda renk algısı, başka bir deyişle resimli kitaplarda rengin önemi,
 • Resimli kitaplar ve modern sanatta temel tasarımlar,
 • Oyun oynama olarak okuma
 • 0-3 yaş arası çocuklar için hazırlanan resimli kitaplarda metaforlar,
 • Resimli kitaplara verilen tepkiler iki dilli çocukların duygusal gelişimine yansımaları,
 • Ve bunun gibi pek çok önemli konu ele alınıyor.

Kitaba makaleleriyle katkıda bulunan isimler ise, şöyle: Ilgım Veryeri Alaca, Aylin C. Küntay, Bettina Kümmerling-Meibauer, Lesley Lancaster, Annette Werner, Martin Roman Deppner, Kathleen Ahrens, Jörg Meibauer, Cornelia Rémi, Marie Luise Rau, Carole Scott, Kyoko Takashi, Douglas Wilkerson, Kerstin Nachtigäller, Katharina J. Rohlfing, Virginia Lowe, Janet Evans, Evelyn Arizpe ve Jane Blatt.

 • Künye: Kolektif – Erken Okur-Yazarlık, derleyen: Bettina Kümmerling-Meibauer, çeviren: Ekin Uşşaklı, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 379 sayfa, 2015
Reklamlar

Kolektif – Üniversite ve Ötesi (2015)

2010 yılında Koç Üniversitesi’nde başatılmış Akademik Başarı ve Hayat Becerileri Programı’nı (ALIS) adlı dersi kapsamlı bir şekilde anlatan, genç yetişkinlerin gelişimine bütüncül yaklaşımın gerekliliğinin altını çizen bir kitap.

Bu dersin içeriği temel alınarak genç yetişkinlere, eğitmenlere ve ailelere yönelik hazırlanan kitapta,

 • Kurumdaşlık ve üniversite hayatı,
 • Kendini tanıma,
 • Hedef belirleme ve zaman yönetimi,
 • İlişki yönetimi ve iletişim,
 • Stresle etkili başa çıkmak,
 • Topluluk önünde kendini ifade edebilme ve sunum teknikleri,
 • Ve bunun gibi konuyla ilgili önemli ayrıntılar ele alınıyor.

Kitap, gençlerin üniversite ve sonrasındaki profesyonel hayatta ihtiyaç duyacakları temel yetkinlikleri geliştirebilmeleri konusunda, teorik ve uygulamalı bir rehber oluşuyla önemli.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle. Bülent Kılıç, Esra Tuncer, Muhsine Itır Özgen, Pınar Özbek ve Rengin Işık.

 • Künye: Kolektif – Üniversite ve Ötesi: Genç Yetişkinler İçin Hayat Becerileri, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 214 sayfa, 2015

Robert Darnton – Büyük Kedi Katliamı (2015)

Toplumsal tarihyazımı alanında çığır açmış, 18. yüzyılın sıradan insanlarının yaşamlarının farklı sahnelerle izini süren bir kitap.

Robert Darnton, o dönemde insanların nasıl düşündüğünü, dünyayı nasıl kurguladıklarını, hangi duygularla donattıklarını ve ona nasıl anlam yüklediklerini gösteriyor.

Bugün kültürel tarih alanında klasikleşmiş bir yapıt olarak kabul edilen ‘Büyük Kedi Katliamı’nda Darnton, Aydınlanma çağındaki Avrupa tarihinden keyifle okunacak pek çok ayrıntı sunuyor.

 • Künye: Robert Darnton – Büyük Kedi Katliamı, çeviren: Mustafa Yılmazer, Koç Üniversitesi Yayınları, kültür tarihi, 315 sayfa, 2015

Senem Aydın-Düzgit – Türklük, Müslümanlık, Doğululuk (2015)

AB’nin Türkiye söylemlerinin, Avrupa kimliğinin söylemsel inşasını nasıl sağladığını tartışan bir kitap.

Avrupalı milletvekilleriyle yapılmış mülakatlara dayanan kitap, Türkiye’nin AB üyeliğine dair yürütülen ideolojik, ulusal ve kurumsal tartışmaların kapsamlı bir dökümü.

Kitap, temelde Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve üç Avrupa Birliği ülkesinin (Fransa, Almanya, İngiltere) Türkiye üzerine söylemlerini inceliyor.

Kitapta ele alınan kimi konular şöyle:

 • Uluslararası ilişkilerde kimlik,
 • Türkiye’nin üyeliği bağlamında, genişleme politikası yoluyla Avrupa’nın inşası,
 • AB-Türkiye ilişkilerindeki başlıca meseleler,
 • Bir güvenlik topluluğu olarak Avrupa,
 • Medeniyetler çatışmasına deva olarak Türkiye,
 • Avrupa için potansiyel bir güvenlik tehdidi olarak Türkiye,
 • Demokratik değerlerin savunucusu olarak Avrupa,
 • Türkiye demokrasisindeki belli başlı sorunlar,
 • Türkiye ve bir siyasi proje olarak Avrupa,
 • Avrupa’nın kültürel homojenliğini seyrelten veya Avrupa’da kültürel çeşitliliğe katkı yapan bir ülke olarak Türkiye…

Künye: Senem Aydın-Düzgit – Türklük, Müslümanlık, Doğululuk: AB’nin Türkiye Söylemleri, çeviren: Barış Cezar, Koç Üniversitesi Yayınları, siyaset, 217 sayfa, 2015

Roger Penrose – Kralın Yeni Aklı (2015)

Yapay zekâ, insan zekâsı ve beden arasındaki etkileşimi ve akıl ile bilincin bu etkileşimdeki rolünü tartışan ufuk açıcı bir kitap.

Roger Penrose, bu konuları dair bilinmeyenleri aydınlatırken, kuantum mekaniğinden kozmolojiye, matematikten fiziğe, görelilik kuramından felsefeye birçok disipline uzanıyor.

 • Künye: Roger Penrose – Kralın Yeni Aklı: Bilgisayar, Zekâ ve Fizik Yasaları, çeviren: Tekin Dereli, Koç Üniversitesi Yayınları, bilim, 502 sayfa, 2015

Ömür Harmanşah – Eski Yakındoğu’da Kent, Bellek, Anıt (2015)

Eskiçağ metinlerini, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarıyla çevre ve mekân analizleri ışığında ele alan özgün bir eser.

Kent mekânlarının toplumsal bellek ve kimliği şekillendirdiği, bunun yanı sıra mekân kurma pratiğinin siyasi bir edim olduğu, Ömür Harmanşah’ın çalışmasının temel tezi.

Kitapta,

 • Anadolu ve yukarı Mezopotamya’da çevre ve tarih,
 • Bölgesel yüzey araştırmalarının bize neler anlattığı,
 • Geç Hitit coğrafyasında kentleşme, anıt ve tören,
 • Kaya anıtları, yeni kentler ve sömürge peyzajları,
 • Malatya’da mahal ve mekân,
 • Konar göçerlerin yerleşik hayata geçmesi,
 • Asur imparatorluk coğrafyasının kuruluşu,
 • Dönüşen bir dünyada kentler, coğrafyalar ve siyasi aktörler,
 • Dicle ve Fırat boyunda kurulan kentler,
 • Asur kaya anıtları,
 • Yukarı Mezopotamya kentlerinde planlama ve kentsel kurulum özellikleri,
 • Mimari teknolojiler ve kentsel mekânın poetikası,
 • Ve bunun gibi pek çok ilgi çekici konu ele alınıyor.

Çalışma, özellikle kent kurma pratiğinin kültürel tarihini sunmasıyla dikkat çekiyor.

 • Künye: Ömür Harmanşah – Eski Yakındoğu’da Kent, Bellek, Anıt, çeviren: Fügen Yavuz, Koç Üniversitesi Yayınları, arkeoloji, 358 sayfa, 2015

Barış Büyükokutan – Medeni Cumhuriyet (2019)

Sosyolog Barış Büyükokutan bu kısa ama etkili çalışmasında, cumhuriyetçiliğin tarihsel ve güncel bir panoramasını çiziyor.

Türkiye’nin yakın siyasi ve kültürel tarihinin kapsamlı bir değerlendirmesi eşliğinde analizini yapan Büyükokutan, Türkiye’de ve dünyada gerçek cumhuriyetlerin geliştirilmesi için mevcut imkân ve engelleri ortaya koyduğu gibi cumhuriyetçiliğin geleceğine dair dikkat çekici tezler de sunuyor.

Cumhuriyetin, bir doğrudan katılım işi olduğunu, dolayısıyla bu katılımın yalnızca ulusal ve siyasi hayata katılım anlamına gelmediğini düşünen Büyükokutan, Cumhuriyetçiliğin sivil toplumu romantize etmeden ciddiye alması ve aşağıdan yukarıya doğru işlemesi gerektiğini belirtiyor.

Kitapta, Cumhuriyetin ruhu ve felsefesi,  Türkiye solu ve Türkiye siyasal İslamcı kesimin Cumhuriyetçiliğe bakışı, Cumhuriyetin yaşam çevrimi, Cumhuriyetin gerilemesi ve çöküşünün altındaki dinamikler, Cumhuriyette kadınlar ve azınlıklar, Cumhuriyetin kurtulması ve büyümesi gibi oldukça güncel konular tartışılıyor.

 • Künye: Barış Büyükokutan – Medeni Cumhuriyet: Katılımcı Hayatın Sosyolojisi, Koç Üniversitesi Yayınları, siyaset, 135 sayfa, 2019