James C. Scott – Tahıla Karşı (2019)

Tahıla dayalı medeniyet, tarihin akışını tümüyle değiştirdi.

Peki, bu, insanlığın elindeki tek seçenek miydi?

Başka bir deyişle neolitik devrim, insanlık tarihindeki en büyük atılım mıydı?

James Scott, bir antropoloğun gözünden, tahıla dayalı beslenmenin ve nüfusun kentlere toplanmasının tarihi üzerine alternatif bir anlatı kuruyor.

Scott, bilinenin aksine, tahıla dayalı uygarlığın, dönemin mümkün olan en iyi yaşam biçimi olmaktan ziyade, egemenlerin işine gelen, çoğunluğun azınlığa hükmetmesinin sonucunda gerçekleştiğini savunuyor.

Uygarlık tarihinin, yalnızca kendilerini “uygar” olarak tanımlayanlar tarafından yazıldığını belirten yazara göre, “barbar” olarak adlandırılan kavimler insanlıktan nasibini almamış uygarlık düşmanları değil, bilakis, ürün fazlasına sahip tarımsal üreticiler olup devletin rekabet ettiği güçlerdi.

Scott, egemen tarih anlayışına meydan okuyor ve bildiğimizden apayrı bir resim çiziyor.

 • Künye: James C. Scott – Tahıla Karşı: İlk Devletlerin Derin Tarihi, çeviren: Akın Emre Pilgir, Koç Üniversitesi Yayınları, antropoloji, 272 sayfa, 2019
Reklamlar

Martin Meisel – Kaos İmgelemi (2019)

Düzen arayışımızın altında düzensizlik korkumuz yatar.

Martin Meisel’den, kaos imgesinin 18. ve 19. yüzyıllardan günümüze nasıl dönüştüğünü kapsamlı bir şekilde izleyen dikkat çekici bir inceleme.

Meisel, kaos imgesinin toplumsal, psikolojik ve kozmolojik dönüşümünü irdeliyor ve bu esnada, edebiyattan, sanattan, felsefeden, bilimden, resimden, grafik sanatından, dilbilimden, müzikten ve filmlerden yararlanıyor.

Kitap, Sophokles, Platon, Lucretius, Calderon, Milton, Haydn, Blake, Faraday, Çehov, Faulkner, Wells ve Beckett okumalarıyla olduğu kadar, Brueghel, Rubens, Goya, Turner, Dix, Dada ve fütürist ressamların tablolarının yorumlarıyla da zenginleşmiş.

 • Künye: Martin Meisel – Kaos İmgelemi: Edebiyatta, Sanatta, Bilimde, çeviren: Mehmet Moralı, Koç Üniversitesi Yayınları, felsefe, 432 sayfa, 2019

Rochelle A. Davis – Yerinden Edilenlerin Coğrafyaları (2016)

1948 Arap-İsrail Savaşı’nda boşaltılan ve yok edilen Filistin köylerinin tarihleri üzerinden, köylerin insanların bugünkü hayatlarıyla nasıl bağ kurduğunu gözler önüne seren bir çalışma.

Yazar bu amaçla, Filistinliler tarafından yazılan “köy anma kitapları”nı inceliyor.

 • Künye: Rochelle A. Davis – Yerinden Edilenlerin Coğrafyaları, çeviren: Hayrullah Doğan, Koç Üniversitesi Yayınları

Kolektif – Erken Okur-Yazarlık (2015)

3 yaş altı çocuklarda okuryazarlık nasıl edinilir?

Bu özgün çalışmada, farklı alanlardan gelen bilim insanları, kavram kitaplarından resimli kitaplara, çocuk edebiyatının çocukların biliş, dil, psikoloji ve estetik gelişimleri üzerindeki etkilerine pek çok konuya odaklanarak bu soruya yanıt veriyor.

Kitapta,

 • Erken okuryazarlık ve çocuk edebiyatı,
 • 3 yaş altı çocuklarda kurgusal ve gündelik olayların metinsel anlatımı,
 • Bebekler ve küçük çocuklarda renk algısı, başka bir deyişle resimli kitaplarda rengin önemi,
 • Resimli kitaplar ve modern sanatta temel tasarımlar,
 • Oyun oynama olarak okuma
 • 0-3 yaş arası çocuklar için hazırlanan resimli kitaplarda metaforlar,
 • Resimli kitaplara verilen tepkiler iki dilli çocukların duygusal gelişimine yansımaları,
 • Ve bunun gibi pek çok önemli konu ele alınıyor.

Kitaba makaleleriyle katkıda bulunan isimler ise, şöyle: Ilgım Veryeri Alaca, Aylin C. Küntay, Bettina Kümmerling-Meibauer, Lesley Lancaster, Annette Werner, Martin Roman Deppner, Kathleen Ahrens, Jörg Meibauer, Cornelia Rémi, Marie Luise Rau, Carole Scott, Kyoko Takashi, Douglas Wilkerson, Kerstin Nachtigäller, Katharina J. Rohlfing, Virginia Lowe, Janet Evans, Evelyn Arizpe ve Jane Blatt.

 • Künye: Kolektif – Erken Okur-Yazarlık, derleyen: Bettina Kümmerling-Meibauer, çeviren: Ekin Uşşaklı, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 379 sayfa, 2015

Kolektif – Üniversite ve Ötesi (2015)

2010 yılında Koç Üniversitesi’nde başatılmış Akademik Başarı ve Hayat Becerileri Programı’nı (ALIS) adlı dersi kapsamlı bir şekilde anlatan, genç yetişkinlerin gelişimine bütüncül yaklaşımın gerekliliğinin altını çizen bir kitap.

Bu dersin içeriği temel alınarak genç yetişkinlere, eğitmenlere ve ailelere yönelik hazırlanan kitapta,

 • Kurumdaşlık ve üniversite hayatı,
 • Kendini tanıma,
 • Hedef belirleme ve zaman yönetimi,
 • İlişki yönetimi ve iletişim,
 • Stresle etkili başa çıkmak,
 • Topluluk önünde kendini ifade edebilme ve sunum teknikleri,
 • Ve bunun gibi konuyla ilgili önemli ayrıntılar ele alınıyor.

Kitap, gençlerin üniversite ve sonrasındaki profesyonel hayatta ihtiyaç duyacakları temel yetkinlikleri geliştirebilmeleri konusunda, teorik ve uygulamalı bir rehber oluşuyla önemli.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle. Bülent Kılıç, Esra Tuncer, Muhsine Itır Özgen, Pınar Özbek ve Rengin Işık.

 • Künye: Kolektif – Üniversite ve Ötesi: Genç Yetişkinler İçin Hayat Becerileri, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 214 sayfa, 2015

Robert Darnton – Büyük Kedi Katliamı (2015)

Toplumsal tarihyazımı alanında çığır açmış, 18. yüzyılın sıradan insanlarının yaşamlarının farklı sahnelerle izini süren bir kitap.

Robert Darnton, o dönemde insanların nasıl düşündüğünü, dünyayı nasıl kurguladıklarını, hangi duygularla donattıklarını ve ona nasıl anlam yüklediklerini gösteriyor.

Bugün kültürel tarih alanında klasikleşmiş bir yapıt olarak kabul edilen ‘Büyük Kedi Katliamı’nda Darnton, Aydınlanma çağındaki Avrupa tarihinden keyifle okunacak pek çok ayrıntı sunuyor.

 • Künye: Robert Darnton – Büyük Kedi Katliamı, çeviren: Mustafa Yılmazer, Koç Üniversitesi Yayınları, kültür tarihi, 315 sayfa, 2015

Senem Aydın-Düzgit – Türklük, Müslümanlık, Doğululuk (2015)

AB’nin Türkiye söylemlerinin, Avrupa kimliğinin söylemsel inşasını nasıl sağladığını tartışan bir kitap.

Avrupalı milletvekilleriyle yapılmış mülakatlara dayanan kitap, Türkiye’nin AB üyeliğine dair yürütülen ideolojik, ulusal ve kurumsal tartışmaların kapsamlı bir dökümü.

Kitap, temelde Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve üç Avrupa Birliği ülkesinin (Fransa, Almanya, İngiltere) Türkiye üzerine söylemlerini inceliyor.

Kitapta ele alınan kimi konular şöyle:

 • Uluslararası ilişkilerde kimlik,
 • Türkiye’nin üyeliği bağlamında, genişleme politikası yoluyla Avrupa’nın inşası,
 • AB-Türkiye ilişkilerindeki başlıca meseleler,
 • Bir güvenlik topluluğu olarak Avrupa,
 • Medeniyetler çatışmasına deva olarak Türkiye,
 • Avrupa için potansiyel bir güvenlik tehdidi olarak Türkiye,
 • Demokratik değerlerin savunucusu olarak Avrupa,
 • Türkiye demokrasisindeki belli başlı sorunlar,
 • Türkiye ve bir siyasi proje olarak Avrupa,
 • Avrupa’nın kültürel homojenliğini seyrelten veya Avrupa’da kültürel çeşitliliğe katkı yapan bir ülke olarak Türkiye…

Künye: Senem Aydın-Düzgit – Türklük, Müslümanlık, Doğululuk: AB’nin Türkiye Söylemleri, çeviren: Barış Cezar, Koç Üniversitesi Yayınları, siyaset, 217 sayfa, 2015