Eric Broug – İslam Sanatında Geometrik Desenler (2012)

  • İSLAM SANATINDA GEOMETRİK DESENLER, Eric Broug, çeviren: Yasemin Darbaz Karaca, Klasik Yayınları, mimari, 120 sayfa

 

Çağdaş İslam sanatı uzmanı Eric Broug elimizdeki çalışmasında, İslam sanatında, bölgeye ve döneme göre farklılık gösteren geometrik stillere odaklanıyor ve bunların nasıl çizilebileceğini anlatıyor. İspanya’daki Kurtuba Ulu Camii ve Elhamra, Bağdat Mustansıriyye Medresesi, İtalya Palatina Şapeli ve İran’daki Harakan Doğu Kümbedi gibi, İslam sanat ve mimarisinin en iyi örneklerinin ele alındığı kitapta, Türkiye’den de Beyşehir Eşrefoğlu Camii ile Kayseri Mahperi Hatun Külliyesi’ne yer verilmiş. Broug, bu desenleri açıkladığı gibi, kalem, cetvel ve pergel aracılığıyla bunların nasıl çizilebileceğini de adım adım anlatıyor.

Johannes Pedersen – İslam Dünyasında Kitabın Tarihi (2012)

  • İSLAM DÜNYASINDA KİTABIN TARİHİ, Johannes Pedersen, çeviren: Mustafa Macit Karagözoğlu, Klasik Yayınları, inceleme, 174 sayfa

 

Kur’an’ı Dancaya çevirmiş dinler tarihçisi Johannes Pedersen, neredeyse yetmiş yıl önce kaleme aldığı elimizdeki çalışmasında, İslam dünyasında kitap üretimine odaklanıyor. İslam’dan önce Arap dünyasında yazının durumu, yazı malzemesi, kağıt üretimi, Arapça yazılar ve hattatlar, ciltçilik, varraklık, kitap resimleme, yazarın telif alma imkânları, minyatürler ve kütüphaneler, çalışmanın omurgasını oluşturuyor. Kitabı bir özgünlüğü de, İslam dünyasında bir kitabın yazarın zihninde tasavvur edilmesinden bitmiş halinin bir kitapsever tarafından satın alındığı ana kadar geçen aşamaları ayrıntılı bir şekilde izlemesi.

Ahmet Mithat Efendi – Fazıl ve Feylesof Kızım (2011)

‘Fazıl ve Feylesof Kızım’, Tanzimat döneminin önemli yazarlarından Ahmet Mithat Efendi’nin, Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak bilinen Fatma Aliye’ye yazdığı mektuplardan oluşuyor.

Ahmet Mithat’ın hayatı boyunca birçok isimle mektuplaştığı biliniyor.

Fakat şu ana kadar bunlardan yalnızca Fitnat Hanım’a, Muallim Naci’ye ve Nigâr Hanım’a yazdığı mektuplar yayımlandı.

İşte elimizdeki kitapta yer alan ve Ahmet Mithat’ın önemli itiraflarıyla da dikkat çeken mektuplar, iki yazarın hayatlarına dair ilginç ayrıntılar barındırdığı kadar, o dönemin gündelik yaşamına, edebiyat ortamına ve hatta dedikodularına da ışık tutacak nitelikte.

  • Künye: Ahmet Mithat Efendi – Fazıl ve Feylesof Kızım, hazırlayan: F. Samime İnceoğlu ve Zeynep Süslü Bektaş, Klasik Yayınları, mektup, 486 sayfa, 2011