Michael Reufsteck ve Joches Stockle – House Hakkında Her Şey (2010)

‘House’, ilk bölümü 2004’te yayınlanmış, bizde de beğeniyle izlenmiş bir Amerikan televizyon dizisi.

Bugüne kadar altı sezondur oynayan dizinin başkarakteri Doktor Gregory House, alışılmışın dışında, hastalıklı bir karakter olmasıyla öne çıkar.

Kendine hayranlığı, takıntıları, insanları önemsememesi ve kayıtsızlık gibi özelliklerine rağmen House, yine kendine has nitelikleri nedeniyle pek çok kimse tarafından sevilir.

İki yazarlı elimizdeki kitap, bu dizinin ilk üç sezonuna odaklanarak dizideki mekânları, müzikleri, konuk oyuncuları, adresleri, takma isimleri ve hastalıkları, meraklısı için ayrıntılı bir şekilde açıklıyor.

Kitap, bir nevi House izleme rehberi niyetine okunabilir.

  • Künye: Michael Reufsteck ve Joches Stockle – House Hakkında Her Şey, çeviren: Filiz Karahasanoğlu, Kırmızı Kedi Yayınevi, popüler kültür, 320 sayfa

Kolektif – Canımı Yakma! (2016)

Kadına yönelik şiddet yok sayılan, görmezden gelinen büyük bir sorun.

Bu kitapta, yirmi beş kadın yazarın, kadına yönelik şiddeti konu edinen öyküleri yer alıyor.

Türkiye’nin kadına yönelik şiddet konusunda içinde bulunduğu utanç verici durumu gözler önüne seren çalışma, sesleri olmayan, dilleri olmayan, bizden koparılıp alınmış kadınlar için bir ağıt niteliğinde.

  • Künye: Kolektif – Canımı Yakma!, Kırmızı Kedi Yayınevi

Tahir İlyasi – İstanbul Hatıratı 1922 (2019)

Tahir İlyasi, 1922 yılında Sovyetlerin görevlendirmesiyle İstanbul’a gelmişti.

Bu dönem, İstanbul’un işgal altında olduğu, bunun yanı sıra Anadolu’da kıyasıya bir mücadelenin sürdüğü bir dönemdir.

Üç ay burada kalan İlyasi’nin bu süreçteki deneyimlerinden oluşan bu kitap, dönemin İstanbul’u ile Anadolu’da yaşanan mücadelenin şehre yansımaları hakkında nadide bir kaynak.

Kitap, İstanbul’daki gündelik hayat ve Anadolu’da yaşanan mücadele hakkında ilginç ayrıntılar barındırdığı gibi, daha önce İstanbul’a göç etmiş Kazan ve Kırım Tatarlarının yaşamlarına da ışık tutuyor.

Arzu Kılınç’ın bulup çevirdiği hatırat, dönemin gazetelerinden ilgili haberlerle zenginleştirerek hazırlanmış.

  • Künye: Tahir İlyasi – İstanbul Hatıratı 1922, hazırlayan: Arzu Kılınç, Kırmızı Kedi Yayınevi, anı, 168 sayfa, 2019

José Saramago – Mızraklar, Mızraklar, Tüfekler, Tüfekler (2016)

Bir silah fabrikasında çalışan Artur, fabrikanın İspanya İç Savaşı’ndaki karanlık rolünü keşfedince, hayatıyla trajik bir yüzleşmeye koyulur.

Kitap, Saramago’nun, edebi dünyasına dair ipuçları verecek bu roman için tuttuğu notların yanı sıra, Günter Grass’ın özel çizimlerini de barındırmakta.

  • Künye: José Saramago – Mızraklar, Mızraklar, Tüfekler, Tüfekler, çeviren: Işık Ergüden, Kırmızı Kedi Yayınevi

Kolektif – Şifrelerden Sembollere Dan Brown (2010)

‘Şifrelerden Sembollere Dan Brown’, ilgi çekmesinin yanı sıra, New Age propaganda yaptığı, tarihi çarpıttığı, dini ve bilimi yanlış aktardığı iddialarıyla eleştirilen Dan Brown’ın romancılığını inceliyor.

Kitaptaki makaleler, akıl ve Aydınlanmayı referans alarak Brown’ı eleştirel bir gözle değerlendiriyor.

Alâeddin Şenel, Brown’ın dine ve bilime dair yanlış bakışını; Enis Doko, Brown’ın bilimsel iddialarının akıldışılığını; Hakan Çörekçioğlu, modern bilim ve büyü arasındaki ilişkinin tarihini ve Haluk Hepkon da, Brown’ın dile getirdiği ezoterik hurafelerin ve komplo teorilerinin ortaya çıkış sürecini inceliyor.

  • Künye: Alâeddin Şenel, Hakan Çörekçioğlu, Haluk Hepkon ve Enis Doko – Şifrelerden Sembollere Dan Brown, Kırmızı Kedi Yayınevi, inceleme, 184 sayfa

Nadeem Aslam – Viran Ülkenin Bekçisi (2016)

Yıkımların ve işgallerin darmadağın ettiği, tarihin bahtsız en ülkelerinden Afganistan…

Bir aşk hikâyesi ekseninde ilerleyen romanında Nadeem Aslam, Taliban, Amerikalılar ve Sovyetler üçgeninde, bir halkın yaşadığı büyük yıkımın etkilerini adım adım izliyor.

Ölümün kutsandığı bir coğrafyada aşkın hükmü nedir?

  • Künye: Nadeem Aslam – Viran Ülkenin Bekçisi, çeviren: Ayça Çınaroğlu, Kırmızı Kedi Yayınevi

Sinan Onuş – Kızılca Kıyamet (2016)

Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında çok konuşulan Teşkilat-ı Mahsusa’nın önde gelen isimlerinden Ali Rıza Bey ile Kurtuluş Savaşı’nda önemli roller almış Dr. Mehmet Fuat Bey, yaşadıkları dönemde tarihin akışına yön veren aktörlerdendi.

Bu iki ismin günlüklerinden yola çıkan elimizdeki kitap ise, 93 Harbi’nden Kurtuluş Savaşı’na uzanan sıkıntılı bir dönemin kaydını tutuyor.

Enver Paşa ve Sarıkamış Harekatı’nın nedenleri ve sonuçları; Kafkas Cephesi’nden İtalya-Avusturya Cephesi’ne uzanan hatta yaşananlar; İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Ruslar ve Yunanlar’ın rolü; Mondros Mütarekesi’nden Sevr’e ve Milli Mücadele’ye uzanan süreç, Dumlupınar ve Sakarya savaşları ve daha fazlası…

  • Künye: Sinan Onuş – Kızılca Kıyamet, Kırmızı Kedi Yayınevi