Kâzım Özdoğan ve Derviş Aydın Koç (der.) – Sol İlahiyat (2013)

  • SOL İLAHİYAT, derleyen: Kâzım Özdoğan ve Derviş Aydın Koç, Birikim Yayınları, siyaset, 392 sayfa

 SOL

Birçok yazarın katkıda bulunduğu ‘Sol İlahiyat’, kapitalizmi sorgulamayan, sağa teslim olmuş dini, sol/sosyalist bir bakış açısıyla yorumluyor. Çalışma, din meselesini sorgulayıcı bir şekilde tartışmaya açıyor, öte yandan, solun dine ve ilahiyata ilişkin kavramlarını da yeniden ele alıyor ve güncelliyor. “Sol ilahiyat” kavramına yöneltilen eleştirilerin yanıtlanmasıyla başlayan kitap, din ve sosyalizm ilişkisini; siyasal İslam’ın Kürt ve Alevilere yaklaşımını; radikal solculuk ile dindarlık arasında süregelen çatışmaları; egemen sınıfların hâkimiyet aracı olarak dini kullanma mekanizmalarını tartışmaya açıyor.

Reklamlar