Sadık Usta – Türk Ütopyaları (2014)

Sadık Usta, Türkiye’nin ütopya envanterini ortaya çıkarıyor ve bunu yaparken de,

Türk aydınının ütopya kavramıyla ilk kez ne zaman tanıştığını,

Ütopya yazını ve bu yazın türünün örneklerinin ne zaman ortaya çıktığını,

Ülkemizde ütopyaya dair bir geleneğin olup olmadığını

Ve alana dair akademik çalışmaların ne zaman başladığını aydınlatıyor.

Usta, Batı aydınlanmasının Türkiye’ye etkilerini, Türk edebiyatında modernleşmeyi ve Jöntürkler ile Kemalistlerin ütopyalarını ele alırken, Ziya Paşa, Namık Kemal, İsmail Gaspıralı, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Ağaoğlu gibi yazarların kaleme aldığı ütopyalardan bir seçki de sunuyor.

  • Künye: Sadık Usta – Türk Ütopyaları, Kaynak Yayınları, inceleme, 404 sayfa

İlhan Arsel – Şeriatçıyla Mücadelenin El Kitabı (2008)

İlhan Arsel ‘Şeriatçıyla Mücadelenin El Kitabı’nda, şeriat yanlılarının kullandıkları argümanları ve bu argümanların barındırdığı çelişkileri ortaya koymayı amaçlıyor.

Arsel, Kur’an’a ve hadis kaynaklarına başvurarak gerçekliğini tartıştığı argümanlar şöyle:

İslam hoşgörü dinidir,

İslamda zorlama yoktur,

Din adına ölüm fetvası verilmez,

İslam dini insan varlığını yüce bilir,

İslam insanın hak ve özgürlüklerine saygılıdır,

İslam şeriatı kadın haklarına saygılıdır,

İslam kadını yüceltir,

İslam şeriatı batıl denen şeylere ve hurafelere karşıdır,

İslam şeriatı kölelik denen düzeni ortadan kaldırmıştır.

Arsel, bu tezlerde dile getirilen iddiaların hiçbir gerçekliğe dayanmadığını, tümünün safsata olduğunu belirtiyor.

  • Künye: İlhan Arsel – Şeriatçıyla Mücadelenin El Kitabı, Kaynak Yayınları, siyaset, 84 sayfa

Ertan Mısırlı – Fazıl Hüsnü Dağlarca Günlüğü (2014)

‘Fazıl Hüsnü Dağlarca Günlüğü’, yazarın 1983-1999 yılları arasında kaleme aldığı anılarından oluşuyor.

Kitap anılar, mektuplar ve fotoğraflar olarak üç bölüm halinde hazırlanmış.

Çalışmanın ilgi çeken yönlerinden biri de, Dağlarca’nın ilk kitabı ‘Havaya Çizilen Dünya’ ile ikinci kitabı ‘Çocuk ve Allah’a ait 1932-1940 tarihlerini taşıyan eski Türkçe el yazılarının ilk kez yayınlanması.

Bunun yanı sıra, Cemal Süreya’nın 1962’de Paris’ten gönderdiği mektubu, Talât Halman’ın 1970’lerin başlarında Amerika’dan yazdıkları, Enis Batur’un mektupları ve Dağlarca’nın bu mektuplara yanıtları, değerli birer belge olarak burada yer alıyor.

  • Künye: Fazıl Hüsnü Dağlarca Günlüğü, Ertan Mısırlı, Kaynak Yayınları, edebiyat, 327 sayfa

Hüner Tuncer – Atatürkçü Dış Politika (2008)

  • ATATÜRKÇÜ DIŞ POLİTİKA, Hüner Tuncer, Kaynak Yayınları, diplomasi, 240 sayfa

Hüner Tuncer ‘Atatürkçü Dış Politika’da, Atatürk döneminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lozan Antlaşması’nın hemen ertesinde yürüttüğü dış politikayı inceliyor. Tuncer, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışının hemen ertesinde kurulan yeni cumhuriyetin, İmparatorluk zihniyetini redettiğini ve bağımsız bir dış politika gütmeye başladığını söylüyor. Çalışma, Atatürkçü dış politikanın ilkelerine; Kurtuluş savaşı zamanında, yan yana yürütülen savaş ve diplomasiye; Lozan’da yürütülen diplomasiye; Lozan’ın hemen ertesindeki dış politika anlayışına; Atatürk Türkiye’sinin Ortadoğu ve Balkan devletleriyle ilişkilerine ve 1930’lardaki Türkiye dış politikası gibi konulara odaklanıyor.

 

Arslan Başer Kafaoğlu – AKP’nin Dilenme Ekonomisi ve Çöküş (2008)

  • AKP’NİN DİLENME EKONOMİSİ VE ÇÖKÜŞ, Arslan Başer Kafaoğlu, Kaynak Yayınları, siyaset, 189 sayfa

akpnin-dilenme-ekonomisi

Arslan Başer Kafaoğlu ‘AKP’nin Dilenme Ekonomisi ve Çöküş’te, AKP iktidarının ekonomik politikalarını eleştirirken, bugünün ekonomik sorunlarının ulusalcı-kamucu bir programla çözülebileceğini savunuyor. Kafaoğlu, AKP’nin ekonomi politikasını eleştirirken, bu program içinde muhalefet yapmaya çalışan ekonomistlerin ve siyasi partilerin eksikliklerini de sıralıyor. Ekonominin dış fonlara bağımlı hale getirilmesinin temel bir kriz etkeni olduğunu anlatan Kafaoğlu, cari açığın oluşmasının nedenlerini ve AKP’nin milli gelir hesaplarının özelliklerini inceliyor. Ulusalcı ekonomilerin dünyada başarı kazanan tek program olduğunu savunan Kafaoğlu, buna örnek olarak da Çin ekonomisini gösteriyor.

 

İlhami Durmuş – İskitler (2007)

  • İSKİTLER, İlhami Durmuş, Kaynak Yayınları, tarih, 207 sayfa

iskitler

İlhami Durmuş’un ‘İskitler’i, atlı bir bozkır kavmi olan bu topluluğun tarihte oynadığı role, muhtelif kaynaklardaki izlerine, yayıldığı coğrafik alana, kimliğine ve siyasî tarihine odaklanıyor. Durmuş’un çalışması, kapsamlı olması yönüyle, konuyla ilgilenenler için kaynak kitap olma niteliğinde. Özellikle, yazarın çalışmasını konu hakkındaki yazılara, arkeolojik kaynaklara ve araştırmalara dayandırmış olmasının da, kitabın yetkinliğini oluşturan en önemli unsur olduğunu belirtmekte fayda var. İskitler göçer oldukları için, kendilerine dair en yetkin bilgiler, “Kurgan” adını verdikleri mezarlarından edinildi. Kitap, şu ana karar mezarlardan edinilmiş bilgileri ayrıntılarıyla okuyucuya sunuyor.

Li Sheng – Sinciang Uygur Tarihi (2014)

  • SİNCİANG UYGUR TARİHİ, Li Sheng, editör: Varol Ataman, Kaynak Yayınları, tarih, 396 sayfa

SINCIANG

Tarih profesörü Li Sheng, kısa adıyla Sinciang olan, Çin’in kuzeybatı kesimindeki sınır bölgelerinde ve aynı zamanda Asya-Avrupa kıtasının kalbinde yer alan Sinciang Uygur Özerk Bölgesi’nin tarihini sunuyor. Sheng çalışmasına, Çin’in en çok etnik kimliğini barındıran bölgesi olmasıyla da geçmişten bugüne büyük öneme haiz bu bölgenin coğrafi, idari, etnik yapılarını; zengin doğal kaynaklarını ve komşularını açıklayarak başlıyor. Kitapta ayrıca, çok etnik gruplu bölgenin tarihsel gelişimi, buradaki farklı kültürlerin devamlılığı ve birlikteliği, Sinciang’da eyalet sisteminin kuruluşu ve gelişimi konuları da ele alınıyor.