Naşit Hakkı Uluğ – Derebeyi ve Dersim (2009)

Yunus Nadi ve Falih Rıfkı ile aynı ekolden olan Naşit Hakkı Uluğ, feodalizm ve köyüler konularında Cumhuriyet’in yaklaşımının ateşli savunucularındandı.

‘Derebeyi ve Dersim’ de, Cumhuriyet’in Kürt sorununun çözümü konusundaki inkârcı ve şiddet taraftarı yaklaşımını en iyi yansıtan kaynaklardan biri oluşuyla şaşırtıcı değil.

Kürt sorunun müzakere edilmeye başlandığı, ayrıca Dersim Katliamı’nın yeniden tartışıldığı günümüzde, şu ana kadar Türkiye’de egemen olan bu anlayışın ülkeyi getirebileceği tehlikeli durum, Uluğ’un yaklaşımında açıkça görülüyor.

Kitabında feodalizm, Dersim, din, aşiretler ve seyyitler gibi konuları anlatan Uluğ, Kürtlerin Türk soyundan geldiklerini de savunuyor.

  • Künye: Naşit Hakkı Uluğ – Derebeyi ve Dersim, Kaynak Yayınları, siyaset, 82 sayfa
Reklamlar

Konstantin Nikolayeviç Leontyev – Diplomatik Mektuplar, Notlar, Raporlar (2009)

Rus diplomat Konstantin Nikolayeviç Leontyev, Girit, Edirne, Tulça, Selanik ve Yanina gibi, Osmanlı’nın Balkan şehirlerinde konsolos olarak görev yaptı.

Elimizdeki kitap, Leontyev’in ‘Diplomatiçeskie Doneseniya, Pisma, Zapiski, Otçyotı’ isimli kitabından Türkiye’yle ilgili yazışmalar seçilerek hazırlanmış.

Leontyev’in yazışmaları, Osmanlı-Rus ilişkileri, Türkiye toplumu ve devletinin sosyal ve siyasal yapısı, Türkiye’deki reformlar, diplomatlar arasındaki ilişkiler ve Türkiye’yi yönetenlerin portresi gibi konulara odaklanıyor.

  • Künye: Konstantin Nikolayeviç Leontyev – Diplomatik Mektuplar, Notlar, Raporlar, çeviren: Mais Alizade, Kaynak Yayınları, tarih, 253 sayfa

Rennan Pekünlü – Din-Bilim Çatışması (2015)

Tarihi eskilere dayanan bir kan davasının, din ile bilimin ezeli savaşının nitelikli bir özeti.

Doğu ve Batı toplumlarında bilimsel ilerleme, Osmanlı’daki din vurgusunun bilimsel gelişime etkileri, muhtelif bilimsel konulara dinin getirdiği yorumlar, kimi geçmişte etkili olmuş kimi günümüzde de devam eden dinsel dogmalar konularında tartışmaya dâhil olmak isteyenlere.

  • Künye: Rennan Pekünlü – Din-Bilim Çatışması, Kaynak Yayınları

Ziya Gökalp – Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (2009)

Ziya Gökalp’in ‘Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler’i, çokça tartışılan, eleştirilen kitaplardan.

Burada eleştirilen tezlerin başında, Kürt aşiretlerini “sosyoloji” disipliniyle incelemeye koyulan Gökalp’in, bu aşiretlerin asimile olan Türkler olduğu iddiasıydı.

Gökalp’in çalışması, Kürt aşiretleri hakkında köken, tarih, coğrafya, dil, kültür yönlerinden yaptığı araştırmaların sonuçlarını barındırıyor.

Kürtlerin örf-adetleri; yaşantıları; geçim kaynakları; doğum, ölüm, düğüm törenleri; suçluları izleme ve cezalandırmaları; yabancılara karşı davranışları gibi konuları anlatıyor;  Kürtleşmiş olan birçok aşiretin gerçekte Türk olduğunu iddia ediyor.

Gökalp aynı zamanda, Osmanlı idari yapısının bozulduğu Sultan Selim ve Sultan Selim devirlerine kadar uzanarak, aşiretlerin nasıl “medenileştirilebileceği” konusuna da kafa yoruyor.

  • Künye: Ziya Gökalp – Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, Kaynak Yayınları, sosyoloji, 168 sayfa

Jin Jie – Çin Müziği (2015)

Farklı biçimleri ve zarif anlatımları olan Çin müziğinin eski çağlardan modern zamanlara kapsamlı bir hikâyesi.

Çin müziğinde kalıplar, Çin milli müzik aletleri, başlıca icracılar, halk şarkıları, Çuyi müziği ve Uygur, Moğol ve Tibet gibi Çin etnik gruplarında şarkı ve dans, kitaptaki ilgi çekici konulardan.

  • Künye: Jin Jie – Çin Müziği, çeviren: Hasan Bögün, Kaynak Yayınları

Turan İtil – Unutulan Beyin (2015)

60 yıldır beyin üzerine araştırmalar yapan Turan İtil’den beyin ve ruh sağlığı hakkında aydınlatıcı bilgiler.

Beynimiz ne derece sağlıklı, beynin kimyası çözülürse ne olur, beyne etkide bulunan ilaçların keşif süreci, 12 Eylül rejiminin siyasi tutsaklar üzerinde yürüttüğü beyin ve ilaç deneyleri, CIA beyin araştırmalarıyla neden ilgileniyor gibi pek çok ilginç ve kimisi dudak uçuklatan konu bu kitapta ele alınıyor.

  • Künye: Turan İtil – Unutulan Beyin: Seksten Daha Büyük Tabu, Kaynak Yayınları

Hamit Dilgan – Büyük Matematikçi Ömer Hayyam (2009)

Matematik tarihi hocası Hamit Dilgan, şiir, felsefe, müzik, fizik, astronomi ve matematik gibi, birbirinden çok farklı alanlarda çalışmış ve ürünler vermiş Hayyam’ın dünyasına iniyor; daha çok şiirleriyle bilinen Hayyam’ın matematik alanındaki çalışmalarını irdeliyor.

Kitaba, İslam matematik tarihinin ana hatları ve Doğu’da bilim adamlarının yetişmesini sağlayan toplumsal-kültürel iklimle başlayan Dilgan, böylece, Hayyam’a seleflerinden kalmış matematiklerle kendisi tarafından yapılmış çalışmaları karşılaştırma fırsatı sunuyor.

Kitapta ayrıca, Prof. Dr. Ahmed Cabbar’ın, Hayyam’ın hayatı ve eserlerine odaklanan, ayrıntılı bir yazısı da yer alıyor.

  • Künye: Hamit Dilgan – Büyük Matematikçi Ömer Hayyam, Kaynak Yayınları, bilim, 206 sayfa