Tom McCarthy – C (2015)

Versoie’de büyülü bir dünyaya adım atan, yıllar sonra gözlemci pilot olarak 1. Dünya Savaşı’na katılan Serge Carrefax’ın sıra dışı hayatı.

Savaş sonrası Londra’sının yıkımı başta olmak üzere, dünya tarihinin dönüm noktalarına bizzat şahit olan Carrefax, hiç kaybetmediği heyecanı ve merakıyla bu anları adeta bir sünger gibi içine çekip bize yansıtır.

  • Künye: Tom McCarthy – C , çeviren: Kaya Genç, Notos Kitap
Reklamlar

Peter Watson – Fikirler Tarihi (2014)

  • FİKİRLER TARİHİ, Peter Watson, çeviren: Kemal Atakay, Barış Pala, Bahar Tırnakçı vd., Yapı Kredi Yayınları, tarih, 1083 sayfa

Peter Watson, kapsamlı çalışmalarının ürünü olan ‘Fikirler Tarihi’nde, iki milyon yıl öncesinden modernizme entelektüel tarihin dönüm noktalarını kayıt altına alıyor. Kitapta, dilden önceki imgelem dünyası; dilin ortaya çıkışı; bilimin, felsefenin ve insan bilimlerinin doğuşu; Bağdat ve Toledo’daki felsefe çalışmaları; Çin’in bilgin-seçkinleri; öğrenimin yayılması; sekülerliğin sahneye çıkışı; coğrafi keşifler ertesinde karşılaşılan Yenidünya’nın “yerli” aklı; protestanlığın düşünsel etkisi; Amerika’nın icadı; Rönesans deneyimi; milliyetçilik ve emperyalizm; modernizm ve Freud’un bilinçdışını keşfi konuları yer alıyor.