Hasan Bülent Kahraman – Türk Şiiri Modernizm Şiir (2016)

Batı estetik ve sanatında ortaya çıkmış modernist ifade biçimlerinin Türk şiirinde 1930’lardan bugüne gelişimini ve dönüşümünü irdeleyen sağlam bir inceleme.

1930-2000 arasında Türk şiirindeki belli başlı dönemler ve akımlar, dönemin önde gelen şairleri ve sorunsalları ve modern Türk şiiri kavramı ve dolayımıyla ilgilenenlere öneriyoruz.

  • Künye: Hasan Bülent Kahraman – Türk Şiiri Modernizm Şiir, Kapı Yayınları

Ahmed Sâfî – Dönmeler Âdeti (2016)

Kimilerinin “dönmeler” şeklinde tanımladığı Sabatayistler hakkında yapılmış, bilinen ilk Türkçe çalışma…

Ahmed Sâfî’nin, Sabatay Sevi’nin kurduğu Sabatayistlerin ortaya çıkışını; usul ve adetlerini; mezhepleri, inançları ve yaşayışlarını irdelediği 1879 yılında kaleme alınmış bu kitabı, hem sadeleştirilmiş metin hem de tıpkıbasım ve çeviri olarak burada.

  • Künye: Ahmed Sâfî – Dönmeler Âdeti, hazırlayan: M. Ertuğrul Düzdağ, Kapı Yayınları, din, 106 sayfa, 2016

Süleyman Nazif – Mehmed Akif (2015)

Mehmed Akif’i yakından tanımış Süleyman Nazif’ten, ilk baskısı 1924’te yapılmış önemli bir Ersoy biyografisi.

Nazif, 1920’ler Türkiye’sinin bir panoraması çizmesiyle de dikkat çeken çalışmasında Ersoy’un kişiliğini, düşüncesinin ana kaynaklarını, şiirinin niteliğini, şiirlerindeki belli başlı temaları açıklıyor ve şiirlerine yönelik eleştirilere yanıt veriyor.

  • Künye: Süleyman Nazif – Mehmed Akif, Kapı Yayınları

Abdülbaki Gölpınarlı – Sosyal Açıdan İslam Tarihi (2015)

İslam’ın ilk devirlerinin kapsamlı bir incelemesi.

Abdülbaki Gölpınarlı, Hz. Muhammed’in doğduğu ve yaşadığı çevreyi, kendisine ilk vahyin inişini, İslamiyeti yaymak için giriştiği savaşları, dört halife dönemini ve Kerbela’yı anlatıyor.

Kitapta, İslam’ın akıl, insan, eşitlik, özgürlük ve savaş konularına yaklaşımı da açıklanıyor.

  • Künye: Abdülbaki Gölpınarlı – Sosyal Açıdan İslam Tarihi, Kapı Yayınları

Hâtem-i Tâî – Hikâye Peşinde Koşan Padişah (2015)

Basra Padişahı Hâtem-i Tâî’nin bir hikâyenin neticesini öğrenmek için doksan konaklı, yani tamı tamına üç aylık mesafedeki Rey şehrine yaptığı bilgelik yolculuğu.

Yalnız bu yolculuk, sonradan beş ayrı şehri daha kapsayarak üç yıldan fazla bir zamana yayılacak ve kitabın yazarı Hâtem-i Tâî’ye çok farklı dünyaların kapılarını aralayacaktır.

  • Künye: Hâtem-i Tâî – Hikâye Peşinde Koşan Padişah, hazırlayan: N. Ahmet Özalp, Kapı Yayınları

Mustafa İsen – Varayım Gideyim Urumeli’ne (2009)

Mustafa İsen, alt başlığı ‘Türk Edebiyatı’nın Balkan Boyutu’ olan ‘Varayım Gideyim Urumeli’ne’de, Balkanlardaki Türk kültürünün ve edebiyatının izlerini sürüyor.

Aynı zamanda Belgrad Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak da çalışan İsen, ailesinin 93 Harbi olarak bilinen Balkan Savaşı sonrası Türkiye’ye göç ettiğini ve küçük yaştan itibaren aile içinde anlatılan tarihi konulara merak sardığını söylüyor.

İsen, kitapta bir araya getirdiği makalelerinde, bölgeye tarihi bir arka plan bilgisiyle bakıyor ve bu kültürün sahip olduğu muazzam zenginliği okuyuculara aktarıyor.

Kitapta ayrıca, Balkanlardaki Türk edebiyatı üretimleri ile bu edebiyatın ana hatları da ele alınıyor.

  • Künye: Mustafa İsen – Varayım Gideyim Urumeli’ne, Kapı Yayınları, inceleme, 205 sayfa

Beşir Ayvazoğlu – Edebiyatın Çanakkale’yle İmtihanı (2015)

1915’te Harbiye Nezareti Karargâh-ı Umumi İstihbarat Şubesi Müdürlüğü, kimi şair, yazar, ressam ve bestekâra, Çanakkale’de muharebe alanlarını gezme davetinde bulunmuştu.

Aralarında Mehmet Emin Yurdakul, İbrahim Çallı, Ömer Seyfettin, İbrahim Alaettin Gövsa gibi isimlerin yer aldığı o heyetin gezi macerası bu incelemenin konusu.

  • Künye: Beşir Ayvazoğlu – Edebiyatın Çanakkale’yle İmtihanı, Kapı Yayınları