Temel Demirer – Kapitalizmin Ekolojik Sorunları (2013)

  • KAPİTALİZMİN EKOLOJİK SORUNLARI, Temel Demirer, Kaldıraç Yayınları, ekoloji, 622 sayfa

KAPITALIZMIN

Temel Demirer ‘Kapitalizmin Ekolojik Sorunları’nda, somut verilerden yola çıkarak kapitalist kâr güdüsünün pervasızlığını ortaya koyuyor. Demirer, kapitalizmin işkence, sömürü, işsizlik, ulusların baskı altında tutulması ve soykırım gibi suçlarının yanı sıra, ekolojik suçlarının da bulunduğunu söylüyor. Kitapta, küresel ısınma felaketinden Kyoto Protokolü’ne, dünyada su sorunundan nükleer çılgınlığa, kapitalizmin büyük çöplüklerinden kapitalist rantın kentteki uygulamalarına ve siyanürlü altın arama faaliyetlerinden ekolojik sorunların ezilenler açısından ne anlama gelebileceğine kadar pek çok konu ele alınıyor.

Reklamlar

Arkadiy Vasiliev – Saat On Üçte, Sayın Generalim (2011)

  • SAAT ON ÜÇTE, SAYIN GENERALİM, Arkadiy Vasiliev, çeviren: T. Deliorman, Kaldıraç Yayınları, roman, 632 sayfa

 

Arkadiy Vasiliev gerçek olaylara dayanan romanı ‘Saat On Üçte, Sayın Generalim’de, demiryolu işçisi olan Andery Martinov’un, Rusların sosyalizmi güçlendirmek amacıyla kurduğu ÇeKa örgütündeki maceralarını hikâye ediyor. Yalnızca baş karakterin adının değiştirildiği romanda, Lenin, Cerjinski, Sverdlov ve Frunze gibi dönemin gerçek isimleri okurun karşısına çıkıyor. ÇeKa’daki ilk başarısı, ölü taklidi yapan bir kaçakçıyı yakalamak olan Martinov’un maceraları 1918’den başlayarak İkinci Dünya Savaşı’na kadar uzanır. Bu dönemde yaşanmış gerçek olaylar ile bu olaylarda rol almış isimlerin kurguda yer alması, romanı belgesel nitelikli kılıyor.

Deniz Adalı – Türkiye’de Kapitalizmin Gelişmesi, Sınıflar ve Sınıf Mücadelesi (2011)

  • TÜRKİYE’DE KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ, SINIFLAR VE SINIF MÜCADELESİ, Deniz Adalı, Kaldıraç Yayınları, siyaset, 246 sayfa

Deniz Adalı ‘Türkiye’de Kapitalizmin Gelişmesi, Sınıflar ve Sınıf Mücadelesi’nde, kapitalist gelişimi hem ekonomik hem de siyasal yönleriyle analiz ediyor. Adalı buradan hareketle, Türkiye’deki kapitalist gelişimi dört döneme ayırıyor. Adalı’nın yaptığı ayrım şöyle özetlenebilir: 1919-1945 arası, burjuva devrimi ve düzenin oturtulması; 1946-1972 arası, sanayi burjuvazisinin yükselişi ve toplumun egemen gücü haline gelmesi; 1973-1980 arası, toplumsal mücadelenin yükselişi ve karşı-devrim ve nihayet 1980 ve sonrası, sistemin yeniden düzenlenmesi. Yazar bu ayrımın ardından, söz konusu dört dönemin kendine has özelliklerini analiz ediyor.