Jack Goody – Rönesanslar (2015)

Avrupa merkezciliği sıkı sıkıya eleştiren Jack Goody, İtalyan Rönesansının İslam, Çin, Yahudilik ve Hint kültürlerinden nasıl beslendiğini irdeliyor.

Yazar, Doğu uygarlıklarının Avrupa anlatılarında “geri kalmış” olarak vurgulanmasının, sanayileşmiş Batı’nın 19. yüzyıla özgü bakışı olduğunu düşünüyor.

  • Künye: Jack Goody – Rönesanslar, çeviren: Bahar Tırnakcı, İş Kültür Yayınları
Reklamlar

Jack Goody – Tarih Hırsızlığı (2012)

  • TARİH HIRSIZLIĞI, Jack Goody, çeviren: Gül Çağalı Güven, İş Kültür Yayınları, tarih, 420 sayfa

 

Jack Goody “tarih hırsızlığı” kavramıyla, tarihin Batı tarafından ele geçirilişini kastediyor. Yazara göre geçmiş, Avrupa, çoğu zaman da Batı Avrupa ölçeğinde yaşananlara göre kavramsallaştırılmış ve bu, dünyanın geri kalanına dayatılmıştır. Goody bunu ortaya koymak amacıyla, Avrupalı tarihçilerin geçmişten bugüne toplumdaki değişiklikleri nasıl algıladıklarını, yeni baştan incelemeye koyuluyor. Demokrasi, kapitalizm ve bireycilik gibi kurumların ortaya çıkışını yalnızca Batı’ya mal etmenin, diğer kültürlere yönelik bir hırsızlık olduğunu savunan Goody, bu hırsızlığın ortaya çıkışını ve gelişimini araştırıyor.

Jack Goody – Yaban Aklın Evcilleştirilmesi (2011)

  • YABAN AKLIN EVCİLLEŞTİRİLMESİ, Jack Goody, çeviren: Koray Değirmenci, Pinhan Yayıncılık, sosyoloji, 240 sayfa

 

Türkçede yeniden yayımlanan Jack Goody imzalı ‘Yaban Aklın Eleştirisi’, antropolog Claude Lévi-Strauss’un ünlü eseri ‘Yaban Düşünce’ye bir nazire. Goody burada, yazıya sahip toplumlar ile yazısız toplumlar arasındaki farkları inceliyor. Yazar çözümlemesini de, bir yandan yazının düşünce biçimleri ve bilişsel süreç üzerindeki etkileri, bir yandan da toplumsal kurumlar üzerindeki etkisi yönünde genişletiyor. “Düşünce sistemleri nasıl işler?”, “Toplumsal örgütleniş ile düşünce arasında nasıl bir ilişki vardır?” ve “Yaban toplulukların çeşitli düşünüş biçimlerine rağbet etmemeleri nasıl açıklanabilir?” Goody’nin yanıtını aradığı sorulardan.