Kolektif – Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak (Fikret Şenses’e Armağan) (2017)

Birçok yazarın katkıda bulunduğu elimizdeki kitap, daha önce burada yer verdiğimiz ‘Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi’ başlıklı derlemenin devamı niteliğinde.

İki kitap da, ODTÜ İktisat Bölümü’nde iktisat alanına önemli katkılarda bulunmuş Fikret Şenses’in onuruna bir araya gelen otuz sekiz sosyal bilimcinin, Şenses’in kariyeri boyunca üzerinde çalıştığı konuları farklı bakış açılarıyla yeniden değerlendirmeleriyle ortaya çıktı.

İşte eldeki kitapta yer alan on dört yazar da, geniş bir şemsiye altında kalkınma iktisadını Türkiye bağlamında tartışıyor.

Kitapta irdelenen kimi konular şöyle:

  • Son 200 yılda Türkiye’de ve Dünyada sağlık ve eğitim,
  • Sosyal politika düşüncesi içinde eşitsizliğin yeri ve günümüz Türkiye’sinde eşitsizlikler,
  • Çin ve Türkiye özelinde kalkınan ülkelerin elli yıllık deneyimi,
  • Ağır borç yükü altında olan yoksul ülkeler ve yeni milenyumda IMF-Dünya Bankası yoksullukla mücadele girişimleri,
  • Yoksulluk kuramlarının kadın yoksulluğuna yaklaşımları,
  • Kâr oranının düşme eğilimi yasası…

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: R. Funda Barbaros, Ayşe Buğra, Nesrin Dağ, Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer, Fatime Güneş, Nil Demet Güngör, Murat Koyuncu, Ahmet Öncü, İzzettin Önder, Şemsa Özar, İ. Can Özen, Şevket Pamuk, Meneviş Uzbay Pirili ve E. Ahmet Tonak.

  • Künye: Kolektif – Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak (Fikret Şenses’e Armağan), derleyen: Hasan Cömert, Emre Özçelik ve Ebru Voyvoda, İletişim Yayınları, iktisat, 312 sayfa
Reklamlar

İzzettin Önder – İktisat Üzerine Düşünceler (2012)

  • İKTİSAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, İzzettin Önder, Yordam Kitap, iktisat, 445 sayfa

 

‘İktisat Üzerine Düşünceler’, İzzettin Önder’in daha önce kaleme almış olduğu makalelerinden yapılmış bir seçki. Üç bölümden oluşan kitapta, Önder’in teorik yazıları ile Türkiye ekonomisine ve akademi dünyasının güncel ve tarihi sorunlarına odaklandığı yazılar yer alıyor. Dünya ekonomisinde kriz olgusu, küreselleşmenin mali politikalara yansıması, İslam ekonomisi doktrini, 1961 Anayasası’nın ekonomik modeli, Japonya ve Türkiye’de vergi sistemlerinin gelişimi, Türkiye’de kamu maliyesi, İsmet İnönü’nün devletçiliği, küreselleşme ve sosyal yabancılaşma ve Türk vergi sistemi, Önder’in irdelediği bazı ilginç konular.