Kolektif – İstanbul Rumları (2012)

 

Bir konferansa sunulan tebliğlerden oluşan ‘İstanbul Rumları’, günümüzde Rumların yaşamakta olduğu sorunları saptıyor ve bunlara ne gibi çözümler getirilebileceğini irdeliyor.

Çalışmayı nitelikli kılan hususlardan biri, Rumları “nostalji” penceresinden veya “geçmiş güzel günler” söylemi üzerinden değerlendirmesi değil, onların bugünkü aktüel meselelerinden hareket etmesi.

İstanbul Rumlarının eğitim sorunları; İstanbul Rum Ortodoks azınlığın tabi olduğu hukuki rejim; Türkiye’de Rum mülkleri sorunu; İstanbul Rumlarının mimari mirası ve Türkiye’de Rum vakıflarının tarihsel ve güncel sorunları, kitapta ele alınan kimi önemli konular.

  • Künye: Kolektif – İstanbul Rumları, hazırlayan: Foti Benlisoy, Anna Maria Aslanoğlu ve Haris Rigas, İstos Yayın, inceleme, 272 sayfa