İsmail Cem – Tarih Açısından 12 Mart (2009)

İsmail Cem ‘Tarih Açısından 12 Mart’ta, Türkiye’nin zorlu dönemeçlerinden olan 12 Mart askeri darbesini çok yönlü bir biçimde inceliyor.

Cem, çalışmasının ilk bölümünde, 12 Mart’ı günlük hayatın yansımaları çerçevesinde yorumluyor.

Darbeyi yaşanılan anın içinde tasvir eden bu bölüm, aynı zamanda belgesel bir nitelik de taşıyor.

Yazar, kitabının ikinci bölümünde ise, 12 Mart’ın tarih açısından yerini, önemini ve sonuçlarını ele alıyor.

Cem, kitabının ilk bölümünde gazete yazarlığı kimliğiyle, ikinci bölümünde de siyaset adamı kimliğiyle okurun karşısına çıkıyor.

  • Künye: İsmail Cem – Tarih Açısından 12 Mart, İş Kültür Yayınları, siyaset, 642 sayfa
Reklamlar

İsmail Cem – Türkiye, Avrupa, Avrasya: İkinci Cilt (2009)

İsmail Cem ‘Türkiye, Avrupa, Avrasya’ adlı çalışmasının bu ikinci cildinde, üzerinde en çok konuştuğu, en çok yazdığı konuların başında gelen Avrupa Birliği ve AB-Türkiye ilişkilerine odaklanıyor.

Cem’in, 1997-2002 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaparken, yaşadığı olaylardan ve edindiği deneyimlerden hareketle kaleme aldığı çalışma, konuya dair geniş bir değerlendirme niteliğinde.

Olaylar ve gelişmeleri AB ekseninde ele alan Cem, Bazı Batı Avrupa ülkeleriyle Türkiye’nin ilişkilerini inceliyor; Türkiye’nin kırk yıllık AB sürecinde vardığı aşamayı ve daha ileriye gidebilmesi için yapması gereken gerekli siyasî değişimlerin neler olduğunu anlatıyor.

Cem’in çalışmasının ilk cildi ise, şurada.

  • Künye: İsmail Cem – Türkiye, Avrupa, Avrasya: İkinci Cilt, İş Kültür Yayınları, siyaset, 367 sayfa

İsmail Cem – Türkiye, Avrupa, Avrasya: Birinci Cilt (2009)

İsmail Cem ‘Türkiye, Avrupa, Avrasya’nın bu birinci cildinde, Türkiye dış siyasetinin geçmişini, günümüzdeki durumunu ve geleceğini değerlendiriyor.

Dış siyaset stratejisi, Yunanistan ve Kıbrıs, bu cildin asıl çerçevesini oluşturuyor.

Türkiye dış siyasetini beş yıl yöneten Cem’in deneyimlerini, gözlemlerini örnekler yoluyla sunan kitap, dış siyaset üzerine düşünecek veya yazacak kişiler kadar, bunu meslek edinmiş olanlar için de kapsamlı ve bütünlüklü bir okuma sunuyor.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde yenilikçi ve özgün bir politika yürüten Cem’in eseri, Türkiye’nin dış siyaset alanında nasıl yenileşmeye gidebileceğini detaylı bir biçimde irdeliyor.

  • Künye: İsmail Cem – Türkiye, Avrupa, Avrasya: Birinci Cilt, İş Kültür Yayınları, siyaset, 305 sayfa

İsmail Cem – Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi (2008)

İsmail Cem’in ‘Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi’, geri kalmışlık sorununu Osmanlı’dan Türkiye’ye uzanan bir süreçte değerlendiriyor.

Türkiye’nin nasıl ve neden geri kaldığı, bunun, iktidarların, son iki yüzyıllık hangi sınıfsal tercihinden kaynaklandığı ve bu tercihin günümüzdeki sonuçları, kitabın çerçevesini oluşturuyor.

Cem, geri kalmışlığın, kalkınmayı sağlayacak birikimlerin yokluğundan çok, bunları değerlendirecek zümrelerin yokluğundan kaynaklandığını söylüyor.

İsmail Cem, geri kalmışlığın nedenlerine odaklanırken, bunun nasıl aşılabileceğini de anlatıyor.

  • Künye: İsmail Cem – Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, İş Kültür Yayınları, tarih, 476 sayfa