Kolektif – Ceride-i İlmiyye Fetvaları (2010)

‘Ceride-i İlmiyye’, Osmanlı Devleti’nde Bâb-ı Meşîhat tarafından 1914-1922 yılları arasında yayımlanan bir dergi.

Dergide, Bâb-ı Meşihat ve buna bağlı kuruluşlardan Fetvahâne ile şer’i mahkemelerin dini meselelerle ilgili fetvalar, dini kuruluşlara ait talimat, nizamname ve haberler yayımlanıyordu.

İşte İsmail Cebeci tarafından hazırlanan elimizdeki kitapta, dergide yayımlanmış fetvalar, fıkıh bablarına uygun bir şekilde tasnif edilmiş olarak konuyla ilgilenen araştırmacılara sunuluyor.

Geniş bir dizinle bu kitapta bir araya getirilen fetvalar, fıkıh, hukuk tarihi ve Osmanlı tarih çalışmaları konusunda birinci el kaynak niteliğinde olmalarıyla dikkat çekiyor.

  • Künye: Kolektif – Ceride-i İlmiyye Fetvaları, hazırlayan: İsmail Cebeci, Klasik Yayınları, din, 325 sayfa