Barbara H. Rosenwein ve Riccardo Cristiani – Duyguların Tarihi Nedir? (2019)

Duyguların “gizli yaşamı” nedir ve tarih boyunca duygularımız nasıl dönüştü?

Barbara H. Rosenwein ve Riccardo Cristiani imzalı bu ilginç çalışma, duygu meselesini tarih, biyoloji, sosyoloji ve siyasete uzanan geniş bir alanda izliyor.

Özellikle duygular fenomeni hakkındaki verili anlayışları eleştirel bir perspektifle tartışmasıyla dikkat çeken çalışma, konuyu sadece tarihçilik alanıyla değil neredeyse tüm disiplinlerin bakışıyla büyük öneme haiz.

Rosenwein ve Cristiani, duygunun çoğul anlamlarını tartışıyor, aynı zamanda “duygu standartları”, “duygu rejimleri”, “duygu toplulukları” ve “duygusal performans” gibi duygu araştırmalarında ağırlıklı yer tutan kavramları eleştirel bir gözle irdeliyor.

 • Künye: Barbara H. Rosenwein ve Riccardo Cristiani – Duyguların Tarihi Nedir?, çeviren: Kemal Özdil, Islık Yayınları, kültür, 212 sayfa, 2019

Quentin Skinner – Liberalizmden Önce Özgürlük (2018)

Ünlü siyaset bilimci Quentin Skinner’dan, önce liberalizm mi önce cumhuriyet mi konusunda ufuk açıcı bir tartışma.

Başta söyleyelim: Skinner, liberalizmin özgürlük anlayışının karşısına cumhuriyetçi düşünceyi çıkarıyor ve ilk kez bu kitapta, modernliğin doğuşuna da kaynaklık etmiş cumhuriyetçilik anlayışı anlamında “Yeni-romacı” geleneği kavramsallaştırıyor.

Kitap, liberalizmin beşiği sayılan İngiltere’nin iç savaş dönemini cumhuriyetçi bir perspektiften inceliyor.

Skinner, İngiltere’de monarşinin sona erdiği kısa bir Commonwealth sürecinde, zamanın düşünürlerinin yürüttükleri tartışmalar üzerinden bu dönemde liberal görüşlerden ziyade cumhuriyetçi fikirlerin nasıl etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Yazar buradan yola çıkarak, liberalizmin özgürlük nosyonu üzerinden dayatılan hegemonyaya itiraz ediyor ve söz konusu özgürlük kavrayışının karşısına, bir zamanlar etkili olmuş ve modernliğin doğuşuna da kaynaklık etmiş cumhuriyetçilik anlayışını koyuyor.

Skinner’ın kitabı, kısa olmakla birlikte, bugün temsili demokrasi açısından gerek dünyada gerekse Türkiye’de yaşanan kimi kafa karışıklıklarına da çok iyi yanıt verecek bir kitap.

 • Künye: Quentin Skinner – Liberalizmden Önce Özgürlük, çeviren: Kemal Özdil, Islık Yayınları, siyaset, 128 safya, 2018

Louis Aragon – Elsa’nın Gözleri (2014)

İlk baskısı 1942’de yapılan Elsa’nın Gözleri’nin tamamı, Hüseyin Demirhan’ın uzun süren çabalarıyla ilk kez Türkçede.

Bu ünlü şiirin ünlü girişi şöyle başlar:

“Ne derinmiş içmeye eğildiğim gözlerin

Gördüm ki güneşlerin yansır oraya tümü

Her umutsuz onlara dalıp bulur ölümü

Ben kendimi yitirdim ta dibinde o yerin

 

Kuşlar gölge düşürür bu duru okyanusa

Sonra bir açar hava ışır gözbebeklerin

Yaz kırpar önlüğüne bulutu meleklerin

Gök bunca mavi vurur ekine vursa vursa (…)”

 • Künye: Louis Aragon – Elsa’nın Gözleri, çeviren: Hüseyin Demirhan, Islık Yayınları, şiir, 155 sayfa

Marc Bloch – Feodal Toplum (2014)

Lucien Febvre ile birlikte Annales ekolünün kurucusu olarak kabul edilen Marc Bloch’un ‘Feodal Toplum’u, feodalite tartışmaları ve Ortaçağ tarihçileri için vazgeçilmez bir kaynak olduğu gibi, tarihyazımına getirdiği yöntemsel yenilikler bakımından da önemli bir eser.

Bloch söz konusu dönemi,

 • Müslümanların Avrupa’yı kuşatması,
 • Macar istilalarının sonu,
 • İngiltere ve Fransa’daki İskandinav yerleşmeleri,
 • Feodal çağda yaşam koşulları ve düşünsel ortam,
 • Feodal toplumda soy dayanışması ve kan bağları,
 • Feodal çağda vasillik ve biat,
 • Feodal toplumun belli başlı sınıfları,
 • Ve siyasal örgütlenmesi gibi parametreler bağlamında inceliyor.

Künye: Marc Bloch – Feodal Toplum, çeviren: Melek Fırat, Islık Yayınları, tarih, 736 sayfa

Ülkü Tamer – Bir Adın Yolculuktu (2014)

‘Bir Adın Yolculuktu’, usta şair ve çevirmen Ülkü Tamer’in yeni şiirlerinden oluşuyor.

Tamer, kitaba adını veren şiirinde şöyle diyor:

“Kavaklık neresiydi, İthaka neresi

Belki Kırkayak bahçesinden başlamıştı yolculuğun senin

Belki Nurgana’dan

Başpınar’da konaklar mıydı Odysseus

Penelope kurar mıydı tezgâhını Kayacık’ta

Troya neresiydi

Agamemnon

Bir dağ-yüreğinin sesiydi

 

Meyan şerbetçileri dolduruyor sokakları

Sebil sarıp sarmalıyor ikindiyi

Alçalan güneşin altında Kyklops

Birecik yolunu gösteriyor tek gözüyle

Dağ yeli, dağın yüreği, söyle

Kimdi Odysseus

Antep’e gelenlerin delisi miydi (…)”

 • Künye: Ülkü Tamer – Bir Adın Yolculuktu, Islık Yayınları, şiir, 86 sayfa

Peter Burke – Sohbet Sanatı (2016)

 • SOHBET SANATI, Peter Burke, çeviren: Umut Yener Kara ve Turgay Sivrikaya, Islık Yayınları

sohbet-sanati

Yeniçağ Avrupa’sının tarihi kadar, sosyal ve kültürel tarih konularında da önemli bir isim olarak kabul edilen Burke’ten dilin toplumsal tarihine dair sağlam bir çalışma. Dilin toplumsal rolü ve işleyişi, lehçelerin dile dönüşme süreci, dil ile milli kimlik arasındaki ilişkinin dinamikleri konularında aydınlanmak isteyenlere.