R. I. Page – İskandinav Mitleri (2009)

Page bu güzel kitabında, doğaüstü varlıklar ve olaylarla örülü İskandinav mitlerini Ortaçağ yazarlarının aktardıkları tarzda öykülüyor ve böylece pagan İskandinav düşünce tarzını anlamamıza yardımcı oluyor.

Page’in çalışması, İskandinavların birbirinden sıra dışı pek çok tanrıya ve tanrıçaya sahip olduğunu göstermesiyle dikkat arz ediyor.

Bunlar arasında, şiirsel ilhamın, gizem ve büyünün tanrısı, savaşçıların kumandanı ve koruyucusu Odin; doğmuş ve doğacak her insanın yazgısını bilen ana tanrıça Frigg; ezeli düşmanları olan devlere karşı savaşan Thor; muhteşem okçu, kayak şampiyonu ve savaşçı tanrı Ull; özel anlaşmaların ve erkeklerle kadınların birbirlerine verdikleri sözlerin kaydını tutan Var bulunuyor.

  • Künye: R. I. Page – İskandinav Mitleri, çeviren: İsmail Yılmaz, Phoenix Yayınları, mitoloji, 157 sayfa