Ali Satan – İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye 1920 (2011)

 

  • İNGİLİZ YILLIK RAPORLARINDA TÜRKİYE 1920, Ali Satan, çeviren: Burak Özsöz, Tarihçi Kitabevi, inceleme, 222 sayfa

 

İngiliz yıllık raporları, Türkiye tarihine dair önemli ayrıntılar barındırmalarıyla önemli tarihi kaynaklardır. Özellikle İngiltere’nin 1918-1923 yılları arasında Türkiye’de işgalci konumda olması hasebiyle her şeyi kontrol ettiği gerçeği düşünüldüğünde, bu önemin asıl nedeni ortaya çıkar. Söz konusu raporlardan 1920 tarihli olanının yer aldığı elimizdeki kitap ise, dönemin Türkiye’sinin kapsamlı bir resmini veriyor diyebiliriz. Mondros Mütarekesi’nden itibaren yaşanan gelişmelerin ele alınmasıyla başlayan raporda, İstanbul hükümetleri, Saray ve Anadolu’da başlayan Milli Mücadele’nin ilişkileri ayrıntılı bir şekilde değerlendiriliyor.