Leonard William King ve Henry Reginald Hall – Mısır, Kalde, Suriye, Babil ve Asur Tarihi (2009)

İki yazarlı ‘Mısır, Kalde, Suriye, Babil ve Asur Tarihi’, son keşifler ışığında, Mezopotamya’da varlık göstermiş bu uygarlıkların izini sürüyor.

Yazarlardan biri arkeolog, diğeri de tarihçi.

Yazarlar, prehistorik Mısır’ın nasıl keşfedildiğini; Abydos ve ilk üç hanedanını; Memphis ve piramitleri; Batı Asya’daki son kazılar ve kalde tarihinin doğuşunu; Kassitlerin ülkesi Elam ve Babil’i; Eski Babil hayatı ve geleneklerini; Teb’in tapınakları ve mezarlarını; Asur ve Yeni-Babil imparatorluklarını ve Eski Mısır’ın son günlerini anlatıyor.

  • Künye: Leonard William King ve Henry Reginald Hall – Mısır, Kalde, Suriye, Babil ve Asur Tarihi, çeviren: Arıcan Uysal, İlya Yayınları, mitoloji, 408 sayfa

Gönül Çatalcalı – Yedi Yeşil Fil (2009)

Egeli kadın yazarlarımızdan Gönül Çatalcalı’nın ilk öykü kitabı ‘Hiçbir Şeyin Beklentisi’, 2006 yılında yayımlanmıştı.

Çatalcalı, kısa öykülerden oluşan ikinci kitabı ‘Yedi Yeşil Fil’le, öyküsünü geliştirmeye, zenginleştirmeye devam ediyor.

Çatalcalı, duru bir dille kaleme aldığı bu öykülerinde, küçük insanların hayatlarındaki olağanüstülükleri, renkli ayrıntılarla ve sürprizlerle zenginleştirerek hikâye ediyor.

Kitaba adını veren öyküde, eşinden ayrılan bir babanın, bundan dolayı travma geçiren kızı Sude’yi yeniden hayatla barıştırma çabası hikâye ediliyor.

Baba bu çabayı verirken, sürpriz bir şekilde gelen yedi fil, yaşadıkları sıkıntıyı aşmaları için baba ve kızına yardımcı olacaktır.

  • Künye: Gönül Çatalcalı – Yedi Yeşil Fil, İlya Yayınları, öykü, 127 sayfa

E. A. Wallis Budge – Antik Mısır Edebiyatı (2009)

Wallis Budge ‘Antik Mısır Edebiyatı’nda, Firavunların egemenliği altındaki Eski Mısır’da yürütülen yazınsal faaliyetlerin izini sürüyor.

Aynı zamanda, Mısır’a ait kompozisyonların örneklerinden oluşan bir seçkiyi de barındıran elimizdeki kapsamlı inceleme, Mısır edebiyatını oluşturan temel ilkeleri, rahat okunabilen bir dil ve üslupla anlatıyor.

Mezarlardan, papirüslerden, stellerden ve diğer yapılardan alınan din, mitoloji ve ahlak konulu bu metinler, Mısır edebiyatının en önemli dallarını yansıtıyor.

Çalışma ayrıca, Eski Mısır insanının gündelik hayatı ile düşünce ve ruh dünyasına dair okuyuculara fikir vermeleriyle de ilgi çekeceğe benziyor.

  • Künye: E. A. Wallis Budge – Antik Mısır Edebiyatı, çeviren: Selin Albayrak, İlya Yayınları, inceleme, 318 sayfa

Guglielmo Ferrero – Sezarların Kadınları (2009)

İtalyan tarihçi Guglielmo Ferrero ‘Sezarların Kadınları’nda, Antik Roma’da kişilikleriyle öne çıkmış kadınların biyografilerini veriyor.

Kitap, Livia, Julia, Agrippina, Octavia ve Messalina isimli bu kadınların yaşamlarını, devlet içindeki rolleri ve güçlü olmalarını sağlayan özgünlükleri çerçevesinden anlatıyor.

Ferrero bu anlatımını, kadınların kişiliklerinin yanı sıra, Roma İmparatorluğu’nda evlilik, aile yapısı, eğitim ve özgürlükler gibi konularla destekleyerek yapıyor.

Kitap, tarihin derinliklerinde unutulmaya terkedilmiş, Roma’nın yıkılışına kadar geçen döneme damgasını vurmuş kadınlar ile Roma’nın sosyal hayatına dair önemli ayrıntılar barındırıyor.

  • Künye: Guglielmo Ferrero – Sezarların Kadınları, çeviren: Şebnem Duran, İlya Yayınları, mitoloji, 187 sayfa

Barbara Gasteiger-Klipcera ve Gudrun Klein – Okullarda Şiddeti Önlemek (2008)

  • OKULLARDA ŞİDDETİ ÖNLEMEK, Barbara Gasteiger-Klipcera ve Gudrun Klein, çeviren: Özden Saatçi Karadana, İlya Yayınları, eğitim, 208 sayfa

İki yazarlı ‘Okullarda Şiddeti Önlemek’ isimli bu çalışma, ilköğretim okullarında şiddeti aza indirecek bir program sunuyor. Almanya’da eğitimci olan yazarlar, uzun yıllar okullarda şiddeti azaltacak olanaklar konusunda araştırma yapmış. Bu araştırmalarının ürünü olan program, Almanya’da uygulanmış ve oldukça da başarılı bulunmuş. Türkiye’nin ilköğretim sisteminde de artış gösteren şiddet olayları düşünüldüğünde, kitabın bu konuda önemli bir katkı sunacağını söyleyebiliriz.

Alev İnan – Sandığımdaki Tanrılar (2007)

  • SANDIĞIMDAKİ TANRILAR, Alev İnan, İlya Yayınları, öykü, 145 sayfa

sandigimdaki-tanrilar

Alev İnan’ın ‘Sandığımdaki Tanrılar’ında, Yunan Tanrıları ve mitolojik kahramanlar, 21. Yüzyılın modern dünyasında yeniden canlanıyor. İnan çalışmasında, Yunan mitolojisinin bilinen öykü ve karakterlerini yeniden ele alarak, onları günümüz koşullarıyla bugünün insanlarında tekrar diriltiyor. Tanrılar Tanrısı Zeus, kıskanç karısı Hera, aşk acısıyla kıvranan güzel Apollo, kibirli Narkissos, çaresiz Ekho bu öykülerde okuyucunun karşısına çıkacak isimlerden birkaçı. Hepsi günümüz karmaşasında, insanların arasına karışmış, zaman ve mekân tanımadan kaderlerini yineliyorlar. Bu kahramanlardan kimi işyerinde patron, kimi üst katta gürültü yapan komşu, kimi de otobüste oturan sıradan bir yolcudur.