Kolektif – Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler (2013)

  • DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİMLER, yayına hazırlayan: Ahmet Kerim Gültekin ve İbrahim Gündoğdu, Patika Kitap, yerel yönetim, 248 sayfa

DEVRIMCI

Sempozyum bildirilerinden oluşan ‘Devrimci-Halkçı Yerel yönetimler’, yerel yönetim deneyiminin umut ve mücadele mekânları olarak sahip olabilecekleri imkanları sorguluyor. Halkçı belediye yaklaşımının teorik çerçevesini sunmasının yanı sıra, bu yöndeki yerel ve uluslararası örneklerin de incelendiği kitapta, sermaye birikimi sürecinde anti-kapitalist yerelliklerin oluşturulması, yerel yönetimler ve emekçiler, yerelleşme ve küreselleşme bağlamında özerklik ve otonomi, sosyal ve sosyalist belediyeciliğin olmazsa olmazları ve Zapatista, Porto Alegre, Hindistan özerk belediyelerinin deneyimleri gibi konular ele alınıyor.