Hüseyin Gazi Topdemir (haz.) – İbn Sînâ (2009)

Hüseyin Gazi Topdemir’in yayıma hazırladığı ‘İbn Sînâ’, Batılıların Avicenna dedikleri İbn Sînâ’nın bilimsel ve düşünsel başarılarını gözler önüne seriyor.

Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, İbn Sînâ’nın yaşamı ve yapıtları anlatılıyor; onun düşünsel gelişim sürecini betimlemek amacıyla on bir yapıtı tanıtılıyor.

İkinci bölümde İbn Sînâ’nın genel düşünce sistemi ele alınıyor, düşünce tarihine katkıları inceleniyor, onun “Filozofların Prensi”, “Şeyh El Reis” ve “Hekimlerin Kralı” olarak tanınmasını sağlayan başarıları ortaya konuyor.

Eserin son bölümü de, bütünüyle İbn Sînâ’nın yapıtlarından seçilmiş metinlerden oluşuyor.

Kitap, felsefe, geometri, mantık, fıkıh, sarf, nahif, tıp ve doğa bilimleri gibi birçok alanda çalışmalar yapmış ve yüzyıllar boyunca Doğu ve Batı kültürlerini etkilemiş İbn Sînâ’ya dair iyi bir kaynak.

  • Künye: Hüseyin Gazi Topdemir (haz.) – İbn Sînâ: Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı, Say Yayınları, biyografi, 687 sayfa
Reklamlar

Fârâbî: Doğu Bilgeliğinin Kapısı (2009)

‘Doğu Bilgeliğinin Kapısı’, başta gelen İslam düşünürlerinden Fârâbî’nin biyografisi ile düşünce sistemini anlatıyor; eserlerinden bir seçkiyi sunuyor.

Kitabın ilk bölümü, Fârâbî’nin yaşamı ve yapıtlarına odaklanıyor.

Burada, onun düşünsel gelişim sürecini betimlemek amacıyla on bir yapıtının tanıtımı yer alıyor.

İkinci bölüm, Fârâbî’nin genel düşünce sistemini tanıtıyor ve düşünce tarihine nasıl bir katkıda bulunduğunu irdeliyor; Fârâbî’nin doğu bilgeliğini nasıl kurduğu ve İslam’ın klasik döneminde varlık, bilgi ve değer konularına yönelik geliştirdiği yaklaşımı sunuyor.

Kitabın son bölümü de, düşünürün seçilmiş metinlerini barındırıyor.

  • Künye: Kolektif – Fârâbî: Doğu Bilgeliğinin Kapısı, yayıma hazırlayan: Hüseyin Gazi Topdemir, Say Yayınları, felsefe, 350 sayfa

Hüseyin Gazi Topdemir – Felsefe (2008)

Hüseyin Gazi Topdemir’in anlaşılabilir bir dille kaleme aldığı ‘Felsefe’, bu alanla henüz ilgilenmeye başlayanlar için rehber nitelikte.

Kitabın ilk bölümünde bir disiplin olarak felsefenin kapsamı ve sınırlarını tartışılıyor, temel disiplinleri tanıtılıyor, diğer disiplinlerle ilişkisi anlatılıyor ve sosyal bir bilim olarak önemi ve değeri üzerinde duruluyor.

Kitabın ikinci bölümünde, klasik ve modern felsefe akımları tanıtılıyor, başlıca özellikleri anlatılıyor; üçüncü bölümde, felsefe tarihinin değişik alanlarında etkili olmuş filozofların düşünceleri sunuluyor.

Kitabın son bölümünde ise, felsefe ve eğitim ilişkisi ile felsefenin eğitimdeki yeri ve önemi irdeleniyor.

  • Künye: Hüseyin Gazi Topdemir – Felsefe, Pegem Akademi Yayıncılık, felsefe, 272 sayfa