Hüseyin Aykol – Türkiye’de Siyasi Parti Kapatmanın Tarihi (2009)

Gazeteci Hüseyin Aykol, geniş bir arşiv çalışmasına dayanan ‘Türkiye’de Parti Kapatmanın Tarihi’nde, Türkiye’nin “kesintili” demokrasi tarihinde kapatılma sürecinden geçen ve kapatılan partilerin serüvenini anlatıyor.

Aykol’un nitelikli çalışması aynı zamanda, siyasal partileri kapatmanın yararsızlığını ve kapatılan bir partinin toplumsal tabanı varsa, uygulamada başka bir isimle yeniden siyaset sahnesine döndüğü gerçeğini de gözler önüne seriyor.

“Türkiye’de kapatılan siyasi partilerden söz açıldığında birçok kişi ve kaynak, Anayasa Mahkemesi’nin kapattığı 24 partiyi hatırlıyor; oysa Cumhuriyet tarihimizin 86 yılı boyunca değişik mahkeme ve otoritelerce kapatılan parti sayısı aslında 60’tır.” diyen Aykol, çalışmasının ekler bölümünde de, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde siyasi partilerle ilgili düzenlemeler gibi aydınlatıcı bilgileri okurlarına sunuyor.

  • Künye: Hüseyin Aykol – Türkiye’de Siyasi Parti Kapatmanın Tarihi, İmge Kitabevi, siyaset, 390 sayfa

Esra Arsan ve Savaş Çoban (haz.) – Medya ve İktidar (2014)

Farklı yazarların yer aldığı ‘Medya ve İktidar’, özellikle Gezi Direnişi esnasındaki tutumuyla sınıfta kalan, tarihi boyunca iktidar yanlısı olagelmiş Türkiye medyasını hegemonya, statüko ve direniş perspektiflerinden değerlendiriyor.

Kitapta,

Kemalist iktidar ve basın,

Türkiye medyasının ekonomi politiği,

Kamu için haber kaynağı teşkil eden ana akım medya dışındaki oluşumlar,

AKP iktidarı ve yeni medya karteli,

Ve birer alternatif medya organı olarak Özgür Gündem ve Birgün gelenekleri gibi konular irdeleniyor.

Kitaba Mustafa Sönmez, Semra Somersan, Hüseyin Aykol, Bedri Adanır, Ragıp Duran ve İsmail Saymaz gibi isimler de katkıda bulunmuş.

  • Künye: Kolektif – Medya ve İktidar, hazırlayan: Esra Arsan ve Savaş Çoban, Evrensel Yayınları, siyaset, 235 sayfa

Hüseyin Aykol – Haber Basınından İslamcı Medyaya (2008)

  • HABER BASININDAN İSLAMCI MEDYAYA, Hüseyin Aykol, Agora Kitaplığı, 139 sayfa

Hüseyin Aykol’un ‘Haber Basınından İslamcı Medyaya’ isimli bu çalışması, Türkiye medyasının iktidarla nasıl bir bağ kurduğunu analiz etmeye çalışıyor. Otuz yılı aşkın bir zamandır gazetecilik mesleğini icra eden Aykol, Türkiye’de medyanın nereye gitmekte olduğuyla yakından ilgilenen, muhalif bir gazeteci. “Bazı holdinglerin sahip olduğu yüksek tirajlı gazeteler, dünyaya kendi çıkarları açısından baktıkları için, olup biteni objektif olarak vermezler. Hatta biraz da mevcut iktidarlara yaranmak için bol bol yalan yanlış haber ya da makale yayınlamaktan çekinmezler,” diyen Aykol, Türkiye medyasının 12 Eylül darbesinden günümüze uzanan ekonomik-politik yapısını deşifre ediyor.

Hüseyin Aykol – Aykırı Kadınlar (2012)

  • AYKIRI KADINLAR, Hüseyin Aykol, İmge Kitabevi, kadın, 231 sayfa

 

Türkiye’de hız kazanan kadına yönelik şiddet, geleceğe dair iyimserliğimize büyük darbe vuruyor. Bu dönemde yükselişe geçen muhafazakârlığın, bir özne olarak yer almaya çalışan kadını, toplumsal ve siyasal alandan yalıtmaya, silmeye çalışması bunun önemli nedenlerinden. Hüseyin Aykol, bu konudaki ümitsizliğimizi bir nebze de olsa kırabilecek ‘Aykırı Kadınlar’da, Osmanlı’dan günümüze devrimci bir dizi kadının portresini karşımıza çıkarıyor. Kitap, aslında toplumsal mücadelenin kadınlarla dolu olduğunu, ama “erkek tarihin” onları ya görmezden geldiği ya da kısa ve önemsiz bir biçimde naklettiği gerçeğini yeniden hatırlatıyor.