Hilmi Ziya Ülken – Yeni Zamanlar Felsefesi (2014)

Hilmi Ziya Ülken’in ilk kez yayınlanan, 1962-63 yıllarında verdiği desin notları.

Din, felsefe, bilim, ahlak, siyaset, evren, mekân gibi kavramların ilkçağdan yeniçağlara değin felsefe ve bilim içerisinde nasıl evrildiğini tartışan Ülken, bunu yaparken, sosyal yapıda meydana gelen dönüşümlere, kültürlerarası değişimlere de atıflarda bulunuyor.

  • Künye: Hilmi Ziya Ülken – Yeni Zamanlar Felsefesi, İş Kültür Yayınları

Tamer Erdoğan – Türk Romanında Mütareke İstanbul’u (2012)

  • TÜRK ROMANINDA MÜTAREKE İSTANBUL’U, Tamer Erdoğan, Everest Yayınları, inceleme, 212 sayfa

 

Tamer Erdoğan, yeni bir baskıyla yayımlanan elimizdeki çalışmasında, bir yandan İstanbul’un işgal edildiği, öte yandan Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın başladığı Mütareke döneminde, Türk romanında İstanbul’un nasıl işlendiğini inceliyor. Beş yıl boyunca sürmüş bu işgalin, o dönemi deneyimlemiş yazarların eserlerine nasıl yansıdığı, çalışmanın odak noktasını oluşturuyor. Ercüment Ekrem Talu, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Âgah Sırrı Levend, Mehmet Rauf, Peyami Safa, Şükûfe Nihal, Hilmi Ziya Ülken, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cevdet Kudret Solok ve Kemal Tahir, bu bağlamda ele alınan yazarlardan birkaçı.

Hüseyin Draman – Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya Ülken (2007)

 

Hüseyin Draman’ın ‘Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya Ülken’ isimli bu kitabı, hem Ülken’in felsefesine, hem de felsefecinin yaşadığı döneme odaklanan bir çalışma.

Ülken’in, Türkiye felsefesine “sistematik felsefe” ve “değerler felsefesi” konusundaki öncü rolü düşünüldüğünde, çalışma daha bir önem kazanıyor.

Draman çalışmasında, Ülken’in toplum felsefesi alanında savunduğu değerlerin neler olduğunu saptadıktan sonra, felsefecinin bu değerlere bağlanma nedenlerine odaklanıyor.

Değerlerin saptanmasını toplumbilimle, Ülken’in bunlara bağlanma nedenlerini de toplumsal felsefe açısından değerlendiren kitap, Ülken’in felsefesine dair önemli bir çabanın ürünü.

  • Künye: Hüseyin Draman – Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya Ülken, Boyut Yayınları, biyografi, 264 sayfa