Laura Beers – Ellen Wilkinson (2019)

Ellen Wilkinson, Manchester’ın güneyinde, işçi sınıfına mensup bir ailede doğdu ve 1910 yılında Manchester Üniversitesi’nden bir burs kazanana kadar kuzeybatı İngiltere’yi hiç terk etmedi.

Bundan sonra ise, hiçbir güç onu tutamadı.

Wilkinson’ın izleyen otuz beş yıl içinde feminist ve sol siyasetteki kimi katkıları şöyle:

 • Büyük Britanya Komünist Partisi’nin (CPGB) kuruluşuna katkıda bulundu.
 • Moskova’da Rus devrimciler Vladimir Lenin ve Lev Troçki ile tanıştı,
 • Parlamentoda yer edinen onuncu kadındı,
 • Hem ülkesinde hem de uluslararası alanda, yoksulların ve mülksüzleştirilmişlerin savunucusu olarak ün kazandı,
 • Uluslararası barış arayışında Avrupa’yı, Amerika’yı ve Asya’yı gezdi,
 • Birkaç kadın temsilciden biri olarak San Francisco’ya, Birleşmiş Milletler’in açılış toplantısına gitti,
 • Britanya’da savaş sonrası hükümette önemli bir rol oynadı,
 • Bu esnada, Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ve Alman anti-faşist direnişi gibi oluşumlarla olağanüstü arkadaşlıklar geliştirdi,

İşte Laura Beers’in bu önemli çalışması, feminist mücadeleye çok önemli katkılarda bulunmuş bu sıra dışı kadının hayatını bir baştan diğer başa kat ediyor.

Kitap, Ellen Wilkinson’ın, toplumsal adalet anlayışının 20. yüzyılın ilk yarısında ne ifade ettiğine dair kendi anlayışını nasıl geliştirdiğinin ve hayatını toplumsal açıdan daha adil bir dünyaya erişmeye nasıl adadığının çarpıcı bir üslupla betimliyor.

Çalışma, hem Kızıl Ellen gibi sıkı bir sosyalist ve feministin dünyasına hem de bir döneme daha yakından bakmak için çok iyi bir fırsat.

 • Künye: Laura Beers – Ellen Wilkinson: Bir Sosyalist ve Feministin Hayatı, çeviren: Cemre Ömürsuyu Seyis, Hep Kitap, biyografi, 584 sayfa, 2019
Reklamlar

Angus Hyland ve Caroline Roberts – At Kitabı (2018)

İnsanlık tarihinde atlar, 6 bin yıl boyunca vazgeçilmezliğini sürdürdü.

Peki, neden atlar?

Atlar, yediklerini sindirmek için durmadan kilometrelerce koşma yeteneğine sahiptirler.

Ayrıca sırtlarında, rahatça binilmesini sağlayan, işe yarar bir boşluk var.

Buna ek olarak atlar günde 100 kilometreye kadar ilerleyip ağır yükleri taşıyarak insanları daha hızlı ve güçlü hale getirdi.

İşte bütün bu nedenler, atları bizim hayatımızın elzem varlıkları haline getirdi.

Öte yandan, en eski zamanlardan bugüne, insan da, bu güzel ve sadık arkadaşlarına duyduğu saygıyı her fırsatta ifade etti.

Mağara duvarlarına resimlerini çizerek bunu gösterdi, ardından kâğıtlar ve tuval aracılığıyla bunu yaptı.

İşte elimizdeki bu kitap da, atları konu edinen resim ve çizimleriyle göz dolduruyor.

Dünyanın dört bir yanından ressamlar ve illüstratörlerin çizimlerini sunan ‘At Kitabı’, bu kadim dostlarımıza duyduğumuz sevginin sanatsal ifadelerini sunuyor.

 • Künye: Angus Hyland ve Caroline Roberts – At Kitabı: Resim Sanatında Atlar, çeviren: Ayşegül Gürsel Duyan, Hep Kitap, sanat, 160 sayfa, 2018

Kolektif – Antik Çağlardan Günümüze, Felsefenin Öyküsü (2018)

Anaksimandros’tan Adorno’ya, Hume’dan Foucault’ya, Spinoza’dan Hegel’e ve Marx’a, felsefenin uzun tarihinde karşımıza çıkmış isimler ile akımlar, kavramlar ve sistemler hakkında iyi bir rehber.

Felsefe tarihi hakkında genel bir fikir edinmek, ayrıca barındırdığı düşünürlerin sistemlerine giriş yapmak isteyen okurlar için iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz.

Kitap, içeriğinin yanı sıra, barındırdığı pek çok görselle, göze de hitap edecek türden.

 • Künye: Christoph Delius, Deniz Sertcan, Kathleen Wünscher ve Matthias Gatzmeier – Antik Çağlardan Günümüze, Felsefenin Öyküsü, çeviren: Ayşegül Gürsel Duyan, Hep Kitap, felsefe, 160 sayfa, 2018

András Szunyoghy – İnsan Figürü Çizimi (2017)

András Szunyoghy, György Fehér birlikte ortaya koydukları ve yakın zamanda yayımlanan ‘Anatomi: Çizim Dersleri’ adlı kitabıyla hatırlanacaktır.

Söz konusu kitap, insanlarla bazı memeli hayvanların anatomi çizimlerini karşılaştırmalı olarak veren rehber bir çalışmaydı.

Szunyoghy şimdi de, insan figürü çiziminde bilinmesi elzem konuları hem profesyonellere hem de amatörlere hitap edecek şekilde açıklıyor.

Kitapta,

 • Dürer ızgarası,
 • El, ayak, baş çiziminin kuralları,
 • Anatomik yapının tasviri,
 • Anatomi çiziminde ışık ve gölgenin etkisini vurgulama,
 • Tonlama,
 • Kompozisyon,
 • Renklendirme,
 • Ve perspektif kuralları gibi, anatomi çizimine dair bilinmesi gereken pek çok ayrıntı anlatılıyor.

Kitap yalnızca konu anlatımıyla değil, aynı zamanda adım adım yönlendirmeleri ve egzersizleriyle, bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere ziyadesiyle hitap edecek nitelikte.

 • Künye: András Szunyoghy – İnsan Figürü Çizimi, çeviren: İdil Güral, Hep Kitap, sanat, 208 sayfa

Jenny Volvovski, Julia Rothman ve Matt Lamothe (haz.) – Nerede, Neden, Nasıl (2017)

Bilimsel konuların kimilerine fazlasıyla sıkıcı geldiği bilinir.

Yazar ve yayıncıların buna buldukları çözümler ise, o kitabın okunurluğuna büyük oranda etki eder veya hiç etmez.

İşte bu kitap da, bilim dünyasının çözemediği gizemleri konu edinen, alanın uzmanlarınca kaleme alınmış yazıları, dikkat çekici, usta işi illüstrasyonlarla zenginleştirerek okurlarına sunuyor.

 • Büyük patlama,
 • Hücreler arası iletişim,
 • Ölümsüzlük,
 • Beyin ve akıl,
 • Optik yanılsama,
 • Kara delikler…

Kitapta, bu ve benzeri konuların irdelendiği yazılar yer alıyor.

İllüstrasyon sanatçıları ise, her konuyu kendilerine has bakış açılarıyla resmediyor.

Hem akla hem de göze hitap etmesi, bunun yanı sıra hayal gücünü beslemesiyle diğer bilim kitaplarının tekdüzeliğinden sıyrılan bir çalışma.

 • Künye: Kolektif – Nerede, Neden, Nasıl, hazırlayan: Jenny Volvovski, Julia Rothman ve Matt Lamothe, çeviren: Deniz Öztok, Hep Kitap, bilim, 168 sayfa

Roger-Pol Droit – Filozoflar Nasıl Yürür? (2017)

Roger-Pol Droit’in ‘Filozoflar Nasıl Yürür?’ü, ilginç hikâyeler eşliğinde felsefe tarihinde keyifli bir yolculuk vaat ediyor.

Felsefeye yeni başlayanlar kadar alanla içli dışlı olan okurlara da hitap eden çalışma, Antik Yunan’dan günümüze felsefenin kat ettiği uzun yolun iyi bir özet ve yorumunu sunmasıyla önemli.

Droit kitabını, farklı yollara ve temalara açılan bir yürüyüş şeklinde düzenlemiş.

Yürüyüşün ilk durağı Antik Çağ, son durağı da modern düşünce.

Empedokles,

Platon,

Aristo,

Buda,

Lao Zi,

Konfüçyüs,

Hillel,

Montaigne,

Descartes,

Rousseau,

Kant,

Hegel,

Marx,

Thoreau,

Nietzsche…

Felsefe tarihine yön vermiş bu ve bunun gibi pek çok ismi karşımıza çıkaran kitap, aynı zamanda felsefi düşünme tarzları ile yürüme arasındaki ilişkiyi de sorguluyor.

Bilgilendirici ve eğlendirici bir kılavuz kitap.

 • Künye: Roger-Pol Droit – Filozoflar Nasıl Yürür?, çeviren: Yavuz Baran, Hep Kitap, felsefe, 202 sayfa

György Fehér ve András Szunyoghy – Anatomi: Çizim Dersleri (2017)

Bilenler bilir; anatomi çalışmak, bir sanatçının vizyonunu geliştirmesi ve biçim duygusunu ilerletmesi açısından elzem.

Sanat tarihindeki ünlü isimlerin neredeyse hepsi anatomi çalışmıştır. Michelangelo, Leonardo Da Vinci ve Raffaello, bunlardan birkaçı.

İşte, yedi yüz ellinin üstünde çizim barındıran ve bu görsel zenginliğiyle göz dolduran elimizdeki kitap, insanlar ile bazı memeli hayvanların anatomi çizimlerini karşılaştırmalı olarak veriyor.

Kitapta anatomi çalışmalarında orta, ön ve enine düzlemlerin; iç, içyan, dış ve dışyanların; sırt, avuç ve tabanın çizimleri, perspektif kurallarının açıklaması eşliğinde anlatılıyor.

Anatomi çizimlerine dair merak edilen pek çok konunun aydınlatıldığı çalışma, ressamlar, grafik tasarımcılar ve anatomiyle ilgilenenler kadar resim sanatına ilgi duyan her okurun kitaplığında bulunmayı hak ediyor.

 • Künye: György Fehér – Anatomi: Çizim Dersleri, çizer: András Szunyoghy, çeviren: Canan Feyyat, Hep Kitap, resim, 432 sayfa