Seçil Büker – Sinemada Anlam Yaratma (2010)

Seçil Büker, ilk kez 1985’te yayımlanan ‘Sinemada Anlam Yaratma’da, okuruna, filmlerin göstergeler evreninden örnekler sunuyor.

Film ve gerçek, filmin biçimi, film dilinin doğası, düzanlam ve yananlam, Büker’in ilgilendiği konulardan bazıları.

Sinemada parçaüstü birimlerin anlam oluşturmada ne denli etkili olduklarını ve izleyicilerin, oluşan anlamı açımlamalarının nelere bağlı olduğunu araştırarak çalışmasına başlayan Büker, ardından, kuramcıların görsel gösterge üzerine geliştirdikleri düşünceleri veriyor.

Kullanılan göstergebilim ve sinema terimleri için bir sözlükçenin de yer aldığı kitabın, bellibaşlı kuramcıların kuramlarını doyurucu biçimde özetlediğini belirtelim.

  • Künye: Seçil Büker – Sinemada Anlam Yaratma, Hayalbaz Kitap, sinema, 151 sayfa

Nazan İpşiroğlu ve Mazhar İpşiroğlu – Sanatta Devrim (2009)

Nazan ve Mazhar İpşiroğlu, nitelikli eserleri ‘Sanatta Devrim’de, sanat yaşamının hareketli akımlarını barındıran 20. yüzyıl sanatına odaklanıyor.

İlk baskısı 1978’de yapılan çalışma, görsel sanatlar ve özellikle de resim sanatı konusunda güncelliğini ve önemini halen koruyor.

“20. yüzyılın sanatı bize yeni bir düşünceyi öğretiyor. Topluma karşı sorumluluk duyan, gücünü toplumdan alan oluşturucu ve yapıcı bir düşünmeyi.” diyen yazarlar, günümüz sanatıyla hesaplaşabilmek için 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan “devrim”in ardındaki düşünceyi ve bu düşüncenin sanat tarihine katkısını kapsamlı bir bakışla ele alıyor.

Yirminci yüzyıl sanatı, birçok akım barındırdığından, bu dönemi ele almaya çalışanlar kendilerini sıklıkla bir karmaşa içinde bulur. Çalışmanın, sanatın devrimci dönemini bütünlüklü bir bakışla ele almasıyla, söz konusu karmaşayı aştığını söyleyelim.

  • Künye: Nazan İpşiroğlu ve Mazhar İpşiroğlu – Sanatta Devrim, Hayalbaz Kitap, sanat, 142 sayfa

İhsan Derman – Fotoğraf ve Gerçeklik (2009)

İhsan Derman, fotoğrafçılık alanında kitap, makale ve muhtelif çalışmalarıyla bilinen isimlerden.

Derman ‘Fotoğraf ve Gerçeklik’ başlıklı elimizdeki kitabında ise, Türkiye’de fotoğraf konusunda kuramsal bir zemin oluşturuyor.

Günümüzde, fotoğraf üzerine konuşma ve tartışmanın gerekliliğine değinen yazar, bunun mümkün kılınması için belli hareket noktalarının zorunlu olduğunu belirtiyor.

Derman bu kitabıyla, söz konusu hareket noktalarını oluşturabilmek için, kuramsal-eleştirel bir dil geliştirmeyi hedefliyor.

Derman çalışmasında, fotoğrafı hangi kavramlarla, nasıl düşünmemiz gerektiğini; hangi zihinsel donanımlara ihtiyacımız olduğunu ve hangi yollar, hangi sınırlar çerçevesinden ilerlenebileceğinin cevaplarını arıyor.

Kitap, hem kavramların yerli yerine oturtulmasına, hem de fotoğraf için sağlıklı bir tartışma ve düşünme ortamının hazırlanmasına katkıda bulunmasıyla dikkat çekiyor.

  • Künye: İhsan Derman – Fotoğraf ve Gerçeklik, Hayalbaz Kitap, fotoğraf, 120 sayfa