Ahmet Yaşar Ocak – Arı Kovanına Çomak Sokmak (2014)

Türk İslam tarihi konusunda dünya çapında otorite olan Ahmet Yaşar Ocak’ın hayatından ve çalışmalarından bilinmeyenler aydınlanıyor.

Ocak’ın yetiştiği kültür ortamını, kendisine büyük katkıda bulunmuş hocalarını, üzerinde yıllarca çalıştığı konuları ele alan çalışma, alanda çalışanlar açısından vazgeçilmez bir kaynak olmaya aday.

  • Künye: Ahmet Yaşar Ocak – Arı Kovanına Çomak Sokmak, söyleşi: Haşim Şahin, Timaş Yayınları, söyleşi, 528 sayfa

Haşim Şahin – Dervişler ve Sufi Çevreler (2017)

  • DERVİŞLER VE SUFİ ÇEVRELER, Haşim Şahin, Kitap Yayınevi, tarih, 264 sayfa

dervisler-ve-sufi-cevreler

Tarihçi Haşim Şahin elimizdeki ilgi çekici çalışmasında, klasik çağ Osmanlı toplumunda, halkı derinden etkilemiş tasavvufi şahsiyetlere ve bu şahsiyetlerin dönemlerinin iktidarlarıyla ilişkilerine odaklanıyor. İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, sufilerin hayatlarından bahseden menakıpnameler ile Alevi-Bektaşi geleneğinde önemli bir yeri olan vilayetnameler inceleniyor. Kitabın ikinci bölümünde ise, 1300-1600 yılları arasında yaşamış bazı sufilerin hayatları anlatılıyor. Şahin’in burada biyografilerini sunduğu isimler ise şöyle: Seyyid Ali Sultan, Emir Sikkînî, Yazıcızâde Kardeşler, Otman Baba, Merzifonlu Piri Baba, Koyun Baba, Seyyid Velâyet, Baba Haydar en-Nakşbendî, Beşiktaşlı Yahya Efendi ve Lâ’lîzâde Abdülbâki Efendi. Osmanlı mutasavvıflarına geniş bir perspektiften bakmak için iyi bir fırsat.