Kolektif – Zeynep Kerman Kitabı (2010)

‘Zeynep Kerman Kitabı’, üniversite hocası ve araştırmacı-yazar olarak uzun yıllar Türkiye edebiyatına katkıda bulunan Prof. Dr. Zeynep Kerman’a armağan bir kitap.

Bilindiği gibi Kerman, çok sayıda öğrenci yetiştirmesinin yanı sıra, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sami Paşazade Sezai, Halid Ziya Uşaklıgil ve Ahmet Haşim gibi yazar ve şairler üzerine yaptığı incelemelerle de bilinir.

Üç bölümden oluşan elimizdeki kitapta, ilkin, Kerman’ın hayat hikâyesi ve bibliyografyası veriliyor.

İkinci bölümde, farklı isimlerin Kerman’a dair kaleme aldığı görüş ve yorumları yer alırken, son bölümde de yine farklı isimlerin kaleme aldığı edebiyat incelemeleri yer alıyor.

  • Künye: Kolektif – Zeynep Kerman Kitabı, hazırlayan: Handan İnci, Dergâh Yayınları, armağan, 310 sayfa

Kolektif – Edebiyat ve Sosyoloji (2018)

Toplum olmadan edebiyat, edebiyat olmadan toplum olmaz.

Başka bir deyişle, edebiyat ile sosyoloji birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde düzenlenmiş “Sosyoloji Seminerleri”nin ilk kitabı olan bu çalışma, edebiyat ve sosyoloji ilişkisini farklı perspektiflerden irdeleyen makaleleri bir araya getiriyor.

Kitapta,

  • Edebiyatın sosyolojiden veya sosyolojinin edebiyattan nasıl yararlandığı,
  • Türkiye’deki okuma pratiğinin ülkenin sosyolojisine dair neler söylediği,
  • Ve edebiyat ile sosyolojinin birbirini ne şekilde beslediği gibi önemli konular irdeleniyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Köksal Alver, M. Kayahan Özgül, Kurtuluş Kayalı, Handan İnci, Ayfer Tunç ve Ayşen Şatıroğlu.

  • Künye: Kolektif – Edebiyat ve Sosyoloji, Alfa Yayınları, edebiyat inceleme, 160 sayfa, 2018

Handan İnci (haz.) – Ahmet Hamdi Tanpınar (2012)

  • AHMET HAMDİ TANPINAR, hazırlayan: Handan İnci, Kapı Yayınları, inceleme, 364 sayfa

 

Elimizdeki kitap, 2010’da gerçekleştirilen Ahmet Hamdi Tanpınar’ı ele alan bir sempozyum kapsamında gerçekleştirilen panellerden, söyleşilerden ve sempozyuma sunulan bazı bildirilerden oluşuyor. Kitapta, Tanpınar’ı yaşarken tanımış, öğrencisi olmuş veya asistanlığını yapmış kişilerin yazara dair anıları; Tanpınar’ı yabancı dillere kazandıran yedi çevirmenin, yazarın dünya edebiyat piyasasındaki yeri konusundaki düşünceleri; günümüz şairlerinin Tanpınar’ın şairliğini nasıl yorumladıkları ve Tanpınar’ın sinemaya olan ilgisi gibi, Tanpınar’ın kişiliğini ve sanat anlayışını aydınlatan ilgi çekici konular yer alıyor.