Kolektif – Devrimci Bir Pusula: Gezi (2017)

Tarihin akışında büyük bir gedik yaratan Gezi isyanı, toplumsal ve siyasi tahayyülümüzde silinmez izler bıraktı.

İşte bu kitap da, Gezi’nin tam olarak ne olduğunu ve onun etkilerini irdeleyen makalelerden oluşuyor.

Kitabın ilk bölümü, Gezi Direnişi’ni bir milat, öncekilere hiç benzemeyen bir mucizevi an olmaktan ziyade toplumsal hareketlerin devamlılıklar ve kopuşlarla var olageldiğinin, Gezi’nin böylesi bir süreklilik dahilinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Çalışmanın “Gezi, Kuşaklar ve Siyaset” başlıklı ikinci bölümü, 1980 sonrası kuşağın siyaset üretme potansiyeliyle bunun politik kuşakları birleştirmedeki gücü ve Gezi sürecinde kadın öznelerin güçlü bir şekilde ortaya çıkışının dinamiklerini irdeliyor.

Kitabın son bölümü ise, Gezi’nin toplumsal mücadelelere getirdiği stratejik boyutu ve bugün bize nasıl bir mücadele tarzı miras bıraktığına odaklanan makalelerden oluşuyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Ali Akay, Melike Işık Durmaz, Murat Cemal Yalçıntan, Begüm Özden Fırat, Ezgi Bakçay, Demet Lüküslü, Cihan Erdal, Buket Türkmen, Ertuğrul Kürkçü, Foti Benlisoy, Nil Mutluer, Engin Sustam, Sanem Güvenç-Sandırlı, Derya Fırat ve Cihan Erdal.

  • Künye: Kolektif – Devrimci Bir Pusula: Gezi, derleyen: Derya Fırat ve Cihan Erdal, Ayrıntı Yayınları, siyaset, 320 sayfa

Halim Bulutoğlu – Türkiye Gezi Parkurları (2012)

  • TÜRKİYE GEZİ PARKURLARI, Halim Bulutoğlu, Ekin Yayın Grubu, gezi, 324 sayfa

 

Halim Bulutuoğlu, Türkiye’nin her bölgesi ve hemen hemen her ilini kapsayan elimizdeki çalışmasında, 1000’e yakın gezi parkuru sunuyor. Rehberde, her bir parkur için önerilen zaman dilimleri, her parkurun giriş kutusunda ya da spotlarında verilmiş; ayrıca bu zamanları uzatmak veya kısaltmak için seçenekler de sunulmuş. Kitapta, Topkapı Sarayı ve çevresinden Çanakkale ve çevresine, Ankara’dan Van’a ve Uzuncaburç yaylasından Fırtına vadisi ve Ardanuç’a kadar çok sayıda seçenek yer alıyor. Gezi tutkunları için iyi bir fırsat olan rehberde, çok bilinen rotaların yanı sıra, henüz keşfedilmemiş yerlerin bulunduğunu da belirtelim.

İhsan Önder – HindistaNepal (2012)

  • HİNDİSTANEPAL, İhsan Önder, Han Yayınları, gezi, 256 sayfa

 

İhsan Önder’in Hindistan’dan Nepal’e on sekiz günlük gezisinden izlenimler barındıran elimizdeki kitap, bütçesi ve zamanı kısıtlı olanlara alternatif bir gezi rotası çiziyor. Gezi, iyi bir planlama ile, Delhi’den Varanasi’ye, Katmandu’dan Pokara’ya, görece uzak pek çok noktaya uzanıyor. Kitabın ilk bölümünde, gezilen ülkelerden ilginç kültürel detaylar ile bu yerlerin sıra dışı coğrafyalarına dair izlenimler yer alırken, bir rehber olarak tasarlanan ikinci bölümde de, ülke mutfakları, çanta hazırlığı, konaklama, ilklim şartları ve harcama gibi, bölgeye seyahat edecek gezginlerin ihtiyaç duyacakları konularda ipuçları veriliyor.

Corci Zeydan – İstanbul’a Seyahat (2012)

  • İSTANBUL’A SEYAHAT, Corci Zeydan, hazırlayan: Muhammed Harb, çeviren: Mustafa Özcan, Ark Kitapları, gezi, 224 sayfa

 

Arap dünyasında Batı düşünce tarzını savunan Lübnanlı aydın Corci Zeydan, 1900’lü yılların başında İstanbul’a bir seyahat gerçekleştirmiş. Bu yolculuğa dair izlenimlerini, İttihat ve Terakki yanlısı bir yorumla harmanlayarak bir araya getiren Zeydan, 20. yüzyılın başındaki İstanbul’un sosyal, kültürel ve siyasî atmosferine dair birçok ayrıntı sunuyor. Okurlarını, İstanbul’un coğrafi, mimari, demografik durumu, belli başlı eserleri, genel ahlakı, sosyal durumu ve kadınlarının toplumsal konumu gibi yönleriyle değerlendiren yazar, İttihat ve Terakki partisinin belli başlı yöneticilerine dair önemli bilgiler de veriyor.

Saffet Emre Tonguç ve Pat Yale – Boğaz Hakkında Her Şey (2012)

  • BOĞAZ HAKKINDA HER ŞEY, Saffet Emre Tonguç ve Pat Yale, Boyut Yayınları, gezi, 348 sayfa

 

Saffet Emre Tonguç ve Pat Yale, ‘İstanbul Hakkında Her Şey’ isimli ödüllü kitaplarıyla hatırlanacaktır. Yazarlar, bu nitelikli şehir rehberi çalışmalarına, şimdi de ‘Boğaz Hakkında Her Şey’i ekliyor. Bu kapsamlı rehber en çok, Boğaz’ın en ünlü yalılarının hiç görülmemiş iç mekan fotoğraflarına yer vermesiyle dikkat çekiyor. Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere iki ana rotadan ilerleyen kitapta, Cankurtaran’dan Rumeli Feneri’ne, Kadıköy ve Moda’dan Anadolu Feneri’ne, Galata Köprüsü’nden Kireçburnu’na kadar toplam otuz dört durak yer alıyor. Kaliteli bir baskıyla yayımlanan rehber, çok sayıda fotoğraf da barındırıyor.

Cristóbal de Villalón – Türkiye Seyahati (2011)

  • TÜRKİYE SEYAHATİ, Cristóbal de Villalón, çeviren: Yeliz Demirören, Erko Yayıncılık, seyahatname, 400 sayfa

 

Cristóbal de Villalón’un ‘Türkiye Seyahati’, 1557 yılında yazılan bir elyazması. Daha önce muhtelif yayınevleri tarafından orijinaline sadık kalınmadan kısaltılmış olarak Türkçeye kazandırılan eser, şimdi kaliteli baskısı ve eksiksiz haliyle raflardaki yerini alıyor. Devrin tanınmış yazarlarından olan Villalón bu elyazmasında, Kanuni Sultan Süleyman devrinde İstanbul’daki yaşantıyı, bir esaret öyküsü üzerinden anlatıyor. Üç arkadaş arasındaki sorulu-cevaplı sohbet tarzında kaleme alınmış seyahatnameyi ilginç kılan bir husus da, dönem eserlerindeki fazlasıyla önyargılı, yer yer harakete varan üslup yerine, daha tarafsız bir gözle yazılması.

Kolektif – Yapmanız Gereken 501 Yolculuk (2011)

  • YAPMANIZ GEREKEN 501 YOLCULUK, kolektif, çeviren: Fügen Yavuz, İş Kültür Yayınları, gezi, 544 sayfa

 

Birçok yazarın katkıda bulunduğu ‘Yapmanız Gereken 501 Yolculuk’, okuruna, dünyanın dört bir tarafında rotalar sunuyor. Kitapta, Amerika ve Karayipler, Afrika, Avrupa, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu, Asya, Avusturalya, Pasifik ve Antarktika gibi, dünyanın birçok bölgesinden gezi önerileri yer alıyor. Türkiye’den ise, mavi yolculuk, Likya Yolu, Erzurum-Artvin arasında bulunan doğal ve tarihi güzellikler, Kaçkar dağları, Boğaziçi’nde vapur yolculuğu, Toros Ekspresi’yle yolculuk ve Kapadokya gezisi gibi yerler bulunuyor. Kitapta çok sayıda rota yer alırken, bunlardan bazıları sadece iki saat sürüyor, bazıları da ancak altı ayda tamamlanabiliyor.