Hasan Aydın – Gazzali (2012)

  • GAZZALİ, Hasan Aydın, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, felsefe, 428 sayfa

 GAZZALI

Hasan Aydın elimizdeki ilgi çekici çalışmasında, önemli İslam düşünürlerinden Gazzali’nin felsefesini ve fikirlerinin İslam modernizmine ne gibi etkilerde bulunduğunu araştırıyor. Çalışmasında ilk olarak, Gazzali’nin bilgi kuramı ve yöntembilimi ile Tanrı ve Tanrı merkezli evren tasarımına odaklanan Aydın, devamında ise, Gazzali’nin düşünce sisteminin günümüzdeki yansımalarını, yani modern İslam fikrayatı üzerinde yarattığı etkiyi irdeliyor.

Reklamlar