Ferit Edgü – Biçimler, Renkler, Sözcükler (2008)

‘Biçimler, Renkler, Sözcükler’, Ferit Edgü’nün kimi ressamların yapıtları üzerine kaleme aldığı yazılarını barındırıyor.

Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Henri Matisse, Paul Klee, Gümrükçü Rousseau, Georges Braque, Fernand Léger, Salvador Dali, Paul Cezanne, Constantin Brancusi, Marc Chagall, Alberto Giacometti, Francis Bacon ve Nicolas de Staël, Edgü’nün burada eserlerini irdelediği isimlerden birkaçı.

“Dünyayı sözcüklerle kavramaya, yorumlamaya, sezmeye ve çözmeye çalışanlarla, bunları biçim ve renklerle yapanlar yan yana geldiğinde karşılıklı bir alışveriş gerçekleşir” diyen Edgü’nün kitabı, bu alışverişin bize neler miras bıraktığını irdeliyor.

  • Künye: Ferit Edgü – Biçimler, Renkler, Sözcükler, Sel Yayıncılık, sanat, 169 sayfa

Kolektif – Doğu Öyküleri (2008)

Genç öykücülerimizden İnan Çetin’in hazırladığı ‘Doğu Öyküleri’ seçkisi, Türkiye’nin doğusunu anlatan on dört yazardan seçilmiş birer öyküden oluşuyor.

Doğu için, “Binlerce yıllık erdemleri şimdi bilinmiyor, bunun yerine yoksulluğun, umarsızlığın, şiddetin kendini teşhir ettiği ikincil yüzdür,” diyen Çetin’in seçkisi, kimi burada doğup büyümüş kimisi de çeşitli nedenlerle bu bölgede bulunmuş yazarların öykülerini barındırmasıyla önemli.

Seçkiye öyküyle katılan isimler şöyle: Tahsin Yücel, Bekir Yıldız, Adnan Binyazar, Ahmet Say, Sevgi Soysal, Ferit Edgü, Osman Şahin, Mıgırdiç Margosyan, Rasim Özdenören, Necati Güngör, Nedim Gürsel, Hasan Özkılıç, Hasan Ali Toptaş ve Suzan Samancı.

  • Künye: Kolektif – Doğu Öyküleri, hazırlayan: İnan Çetin, Notos Kitap, öykü, 171 sayfa

Demir Özlü ve Ferit Edgü – Özyurdunda Yabancı Olmak (2017)

Sel Yayınları, 2010 yılında Tezer Özlü ve Ferit Edgü’nün mektuplaşmalarını yayımlamıştı.

Hatırlanacağı gibi zengin ve önemli ayrıntılar barındıran söz konusu mektuplar hem edebiyat dünyasınca hem de Özlü ve Edgü okurlarınca büyük ilgi ve heyecanla karşılanmıştı.

Yayınevi şimdi de, Ferit Edgü ile Demir Özlü’nün, diğer bir deyişle 1950 kuşağının önde gelen iki yazarının mektuplaşmalarını sunuyor.

Burada yer alan 139 mektup, hem Özlü’nün hem de Edgü’nün kişisel yaşamları, edebi anlayışları, eserlerini yazma süreçleri ve topluma, dünyaya ve politikaya nasıl baktıklarına dair önemli ayrıntılar sunuyor.

Mektuplar aracılığıyla tanık olduğumuz bir olgu da, yaşadığı Türkiye toplumunda sürekli engellenmenin ve yalnızlaştırılmanın, bu ülke aydının makûs talihi olduğu gerçeğidir.

Bir döneme, bir kuşağa ve bir ülkeye ışık tutan mektuplar…

  • Künye: Demir Özlü ve Ferit Edgü – Özyurdunda Yabancı Olmak, yayına hazırlayan: Mısra Gökyıldız, Sel Yayıncılık, mektup, 284 sayfa

Ferit Edgü – Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı (2013)

  • EYLÜLÜN GÖLGESİNDE BİR YAZDI, Ferit Edgü, Sel Yayıncılık, roman, 109 sayfa

 EYLULUN

Ferit Edgü, ilk olarak 1988 yılında yayınlanan ‘Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı’da, hayata tutunmaya çalışan yoksul kesimlerin dünyasına iniyor ve başkahramanı Çakır’ın iç dünyasına dair sorgulamaları üzerinden, insan olmanın sıkıntılarına odaklanıyor. Bir kıyı semtinde geçen kısa roman, okurunu, 1950’lerin başındaki İstanbul’a götürüyor. Edgü, bir yandan yoksul kesimin yaşadığı zorlu şartları tasvir ederken, diğer yandan da Çakır karakteri aracılığıyla insanın yalnızlık acısını, dostluk özlemini, varoluş kaygılarını, hayatı anlamlandırma çabasını hikâye ediyor. Edgü öyküsüne paralel biçimde, kendi yazma eylemini de sorguluyor.

Ferit Edgü – Kimse (2006)

  • KİMSE, Ferit Edgü, Sel Yayıncılık, roman, 128 sayfa

Ferit Edgü’nin ‘Kimse’si, en çok da ‘Hakkari’de Bir Mevsim’in bir anlamda devamı olması yönüyle ilgi çekici. Bu romanda, ‘Hakkari’de Bir Mevsim’in gizemli anlatıcısının, öğretmenlik yaptığı Hakkari’nin on üç haneli Pirkanis adlı dağ köyünde, kendisiyle yaptığı yalnızlık konuşmalarından oluşuyor. Edgü’nün burada kullandığı ‘Birinci Ses’ ve ‘İkinci Ses’ hem birer roman kahramanı, hem de birbirinden farklı düşüncelerin uzlaşmaya varma çabası olarak okunabilir. Romana, ‘Hakkari’de Bir Mevsim’de olay örgüsüne monologlarıyla katılan kahramanın; anmak, anımsamak, anlamak, sormak ve karşılık aramak gibi konular üzerine, ikinci sesiyle, öteki kendiyle yaptığı diyaloglar veya yalnızlık konuşmaları diyebiliriz.