Ferhunde Özbay – Kadın Emeği (2019)

KADIN EMEGI

Daha önce burada, Ferhunde Özbay’ın kadın emeği, aile, nüfus dinamikleri ve politikaları alanlarındaki bütün üretimlerini ortaya koyan, harika bir derleme olan ‘Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus’ adlı kitaba yer vermiştik.

Kolektif bir çalışmayla gün yüzüne çıkan bu kitap ise, Özbay’ın kadın emeği üzerine 1979 ile 2011 tarihleri arasında kaleme aldığı seçme makalelerini bir araya getiriyor.

Makaleler, Özbay’ın arkadaşları, öğrencileri ve genç araştırmacı ve akademisyenlerin sunuşları ve açıklayıcı notlarıyla da zenginleşmiş.

Özbay’ın külliyatına çok önemli bir katkı olarak düşünülebilecek çalışma, Yıldız Ecevit’in, Özbay’ın Türkiye’de kadın ve çocuk emeğinin kavramsallaştırılmasına yaptığı katkıları ortaya koyduğu giriş yazısıyla açılıyor.

Kitabın devamında da,

 • Türkiye’de kadın emeği ve istihdamına ilişkin çalışmaların gelişimi,
 • Kadın istihdamının politika söyleminde 1970’lerden bugüne geçirdiği dönüşümler,
 • Türkiye’de kırsal/kentsel kesimde eğitimin kadınlar üzerindeki etkisi,
 • Kırsal yörelerde kadının statüsü, işgücüne katılımı ve eğitim durumu,
 • Kırsal ve kentsel kesimlerde kadın emeği,
 • Ücretli ve ev içi ücretsiz emek tartışmaları bağlamında kadın emeğinin bütünlüğü,
 • Türkiye’de kadın ve çocuk emeği,
 • Ev içinde sosyal sınıf dinamikleri,
 • Evlerdeki cariyeler, evlatlıklar ve gelinlerin emeği,
 • Türkiye’de ev emeğinin dönüşümü gibi konular ele alınıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Saniye Dedeoğlu, Ayşe Durakbaşa, Yıldız Ecevit, İpek İlkkaracan ve Şemsa Özar.

 • Künye: Ferhunde Özbay – Kadın Emeği: Seçme Yazılar, yayına hazırlayan: Şemsa Özar, İletişim Yayınları, toplumsal cinsiyet çalışmaları, 325 sayfa, 2019
Reklamlar

Ferhunde Özbay – Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus (2015)

Kadın emeği, aile, nüfus dinamikleri ve politikalarına dair pek çok çalışması bulunan Ferhunde Özbay’ın bütün bu alanlardaki üretimlerini ortaya koyan, şahane bir derleme.

Kitapta ele alınan kimi konular şöyle:

 • Kırsal kesimde toplumsal ve ekonomik yapı değişimlerinin aile işlevlerine yansıması,
 • Aile ve hane yapısı,
 • Türk modernleşmesi bağlamında toplumsal cinsiyet ve mekân,
 • İstanbul nüfusu ve göçler,
 • İstanbul’da 1950 sonrası nüfus dinamikleri,
 • Nüfus hareketleri ve devlet politikaları,
 • Gençliğe yönelik politikalar ve uygulamalar,
 • Cumhuriyet döneminde nüfus bilgisinde kuramsal ve yapısal ayrışma,
 • Türkiye’de demografik dönüşüm sürecinde cinsiyet ve sınıf…

Çalışma, 2015’te aramızdan ayrılan Özbay’ın külliyatına çok değerli bir katkı.

 • Künye: Ferhunde Özbay – Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus, İletişim Yayınları, sosyoloji, 352 sayfa, 2015