Sam Atkinson (ed.) – Felsefe Kitabı (2011)

  • FELSEFE KİTABI, editör: Sam Atkinson, çeviren: Emel Lakşe, Alfa Yayınları, felsefe, 352 sayfa

 

Birçok ismin katkıda bulunduğu ve popüler bir dille kaleme alınan ‘Felsefe Kitabı’nın asıl hedef kitlesi, felsefeye yeni başlayanlar. Antik Dünya’dan Ortaçağ’a, Rönesans’tan Devrim Çağı’na ve 1950’den günümüzün Çağdaş felsefesine kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan kitap, her dönemin belli başlı felsefi görüşlerini ve öne çıkan filozoflarını, kısa ve anlaşılabilir bir üslupla değerlendiriyor. Çalışmanın sonunda da, felsefe tarihinde önemli yeri olan birçok filozofun portresi de sunuluyor. Kaliteli baskısı ve zengin görsel malzemeleriyle de dikkat çeken kitap, bilhassa konuyla yeni yeni ilgilenmeye başlayanlar için doyurucu bir kaynak.

Reklamlar

Chris Horner ve Emrys Westacott – Felsefe Aracılığıyla Düşünme (2011)

  • FELSEFE ARACILIĞIYLA DÜŞÜNME, Chris Horner ve Emrys Westacott, çeviren: Ahmet Arslan, Phoenix Yayınları, felsefe, 303 sayfa

 

İki yazarlı ‘Felsefe Aracılığıyla Düşünme’, filozofların uzun süredir tartıştıkları, felsefenin belli başlı problemlerini ele alıyor ve bunu yaparken, felsefi düşünmeyi gündelik hayata uyarlamaya çalışıyor. Yazarlar bu problemleri, metafizik, bilgi kuramı, zihin felsefesi, bilim felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi ve din felsefesine uzanan geniş bir yelpazede bir araya getiriyor. Felsefe aracılığıyla gerçekleştirilen bir düşünme ve sorgulama deneyimini sunmayı amaçlayan kitap, genelde zor olduğu düşünülen felsefi argümanları anlaşılabilir bir üslupla dile getirmesiyle de, her seviyeden okura hitap ediyor.