Fatih Yeşil – İhtilâller Çağında Osmanlı Ordusu (2018)

Daha önce burada Ebubekir Râtib Efendi üzerine yaptığı önemli çalışmasına yer verdiğimiz Fatih Yeşil, şimdi başka bir başarılı esere daha imza atıyor.

Elimizdeki kitap, Fransız İhtilâli’nin Avrupa’da en etkili olduğu dönemde, Osmanlı’da bu gelişmelerin etkisiyle yaşanan muazzam ekonomik ve politik dönüşümleri kayda geçiriyor.

Bu dönemde kurulacak olan Nizam-ı Cedid, yalnızca Osmanlı tarihinin ve toplumsal hayatının güçlü kurumlarından olan Yeniçeriliğin ilgasıyla sonuçlanmayacak, aynı zamanda ve asıl önemlisi olarak yeni bir siyasi ve mali yapının oluşumuna temel teşkil edecekti.

Yeşil, Nizam-ı Cedid’in uygulanmaya başlanmasını, Yeniçerilerin buna karşı tepkilerini, değişimin Osmanlı toplumundaki ve siyaset kurumundaki yansımalarını, Rumeli’de açılan isyan bayraklarını, 1807 ve 1808 arasında İstanbul’da birbirinin peşi sıra patlayan ihtilalleri, Yeniçeriliğin ilgasını ve Osmanlı askeri, siyasi ve mali yapısının geçirdiği büyük dönüşümü ele alıyor.

Fatih Yeşil’in bu önemli çalışmasıyla, 2017 TÜBA Halil İnalcık Özel Ödülü’nü aldığını da belirtelim.

Bu vesileyle kendisini kutluyoruz.

  • Künye: Fatih Yeşil – İhtilâller Çağında Osmanlı Ordusu: Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyoekonomik ve Sospopolitik Değişim Üzerine Bir İnceleme (1793-1826), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, tarih, 424 sayfa, 2016
Reklamlar

Fatih Yeşil – Aydınlanma Çağında Bir Osmanlı Kâtibi: Ebubekir Râtib Efendi (1750-1799) (2011)

Fatih Yeşil ‘Aydınlanma Çağında Bir Osmanlı Kâtibi’nde, Osmanlı tarihinin karmaşık bir döneminde Viyana elçiliği yapan Ebubekir Râtib Efendi’nin hayatına ve eserlerine ışık tutuyor; buradan hareketle, dönemin Osmanlı devletinin ayrıntılı bir resmini veriyor.

Uzun yıllar Osmanlı’nın Bâb-ı Âli bürolarında çalışan ve Fransız Devrimi’nin ardından Viyana elçiliği görevini yürüten Râtib Efendi’nin hayatı, iniş çıkışlarla dolu.

Yeşil çalışmasında, Râtib Efendi’nin serencamı ekseninde Nizâm-ı Cedîd projesini, yani devletin giriştiği yenileşme hareketinin kapsamını irdeliyor.

İncelemesini, Râtib Efendi’nin hayatı ve kendisinin kaleme almış olduğu, devrin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik panoramasını yansıtan eserleri aracılığıyla yapan Yeşil, Osmanlı’nın modern devletin temellerinin atıldığı dönemine dair ipuçları sunuyor.

  • Künye: Fatih Yeşil – Aydınlanma Çağında Bir Osmanlı Kâtibi: Ebubekir Râtib Efendi (1750-1799), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, biyografi, 498 sayfa