Fatih Tepebaşılı – Fabl ile Eğitim (2011)

  • FABL İLE EĞİTİM, Fatih Tepebaşılı, Çizgi Kitabevi, eğitim, 174 sayfa

 

Fatih Tepebaşılı, ilgi çekici çalışması ‘Fabl ile Eğitim’de, Gotthold Ephrahim Lessing’in fabl teorisini farklı açılardan inceliyor. Aydınlanma döneminde, fabl açısından yaşanmış bazı önemli gelişmeleri irdeleyerek çalışmasına başlayan Tepebaşılı, fabl tarihinde önemli yeri olan Gottsched, Leipniz, Wolff gibi isimlerin görüşlerini irdeliyor. Daha sonra, Lessing’in geliştirdiği fabl tanımını detaylı bir biçimde ele alan Tepebaşılı, Lessing’in görüşleri ışığında, fabllara eğitim alanında nasıl başvurulabileceğini araştırıyor. Fabl karakterlerinin derli toplu bir şekilde ele alındığı kitapta ayrıca, örnek fabl metinlere de yer veriliyor.