Eyüp Durukan – Çanakkale’den Mondros’a (2015)

Eyüp Durukan, Enver Paşa’nın talimatıyla,  1915’te Viyana’ya savaş levazımatı almak için gönderilen ekibin başındaydı.

Durukan bu seyahatten İstanbul’a dönüşünde, İstanbul Boğazı ve Çatalca Müdafaa Hattı’nda görev aldı.

1916’da Çanakkale’ye Ağır Topçu Alayı tabur kumandanı olarak tayin edildiğinde harp cephede olanca şiddetiyle sürüyordu.

Durukan bu yıllarda yaşadığı, duyduğu askeri ve siyasi olayları, diğer cephelerden gelen haberleri gün gün ve belgeleriyle kaydetmeye devam etti.

İşte Durukan’ın anılarının elimizdeki üçüncü cildi, hem bu süreçte yaşananları hem de Çanakkale’de farklı cephelerde savaşan Osmanlı’nın durumuna ve imparatorluğun 1. Dünya Savaşı’ndaki son üç yılına ışık tutmasıyla önemli.

  • Künye: Eyüp Durukan – Çanakkale’den Mondros’a, hazırlayan: Murat Uluğtekin, İş Kültür Yayınları, anı, 496 sayfa, 2015

Eyüp Durukan – Sofya Esaretinden Çanakkale Zaferine (2014)

Çanakkale’de tabur komutanı olarak görev almış Durukan’ın günlüklerinin 1913-1915 arasını kapsayan ikinci cildi.

Durukan, Sofya’da geçirdiği esaret günlerini, Çanakkale muharebeleri ile Büyük Harp’in ilk yıllarını ve bu dönemde ülkenin içinde bulunduğu askeri ve siyasi ortamı anlatıyor.

  • Künye: Eyüp Durukan – Sofya Esaretinden Çanakkale Zaferine, hazırlayan: Murat Uluğtekin, İş Kültür Yayınları