Avni Özgürel – Küllenen İzler 1 (2009)

Avni Özgürel, alt başlığı ‘Portreler Galerisi’ olan ‘Küllenen İzler’in bu birinci cildinde, Türkiye’nin yakın tarihinde düşünce, sanat, kültür hayatına damgasını vurmuş kişileri anlatıyor.

Yazar, Abdülbaki Gölpınarlı’dan Ahmet Cevdet Paşa’ya, Ali Fuat Başgil’den Elmalılı Hamdi Yazır’a, Mustafa Suphi’den Niyazi Berkes’e, Ömer Lütfü Barkan’dan Pertev Naili Boratav’a birçok ismin portresini sunuyor.

Portrelerini sunduğu kişilerin, gençlere aktarılması gerektiğini söyleyen Özgürel, yurt dışında hemen her ülkede benzer niteliklere sahip sanat ve düşünce insanlarına ait neredeyse her şeyin korunarak sonraki kuşaklara aktarılırken Türkiye’de unutulmuşluğa terk edildiğini belirtiyor.

  • Künye: Avni Özgürel – Küllenen İzler 1, Etkileşim Yayınları, portre, 256 sayfa

Dücane Cündioğlu – Arasokakların Tarihi (2008)

Dücane Cündioğlu’nun anılara ve anı eserlerine adanmış ‘Arasokakların Tarihi’, Osmanlı’da ve Cumhuriyet dönemlerinde kaleme alınmış hatıratlara odaklanıyor.

Cündioğlu kitabında, Meşrutiyet’e Cumhuriyet’e uzanan bir süreçte, ülkenin edebiyat, kültür, düşün ve siyaset gibi sahalarında iz bırakmış isimlerin anılarını yorumluyor ve bu anıların çerçevesinden günümüzü değerlendirmeye çalışıyor.

Hasan Ali Yücel, Serteller, Nurullah Ataç, Mina Urgan, Zekeriya-Sabiha Sertel, Cemil Meriç, Cündioğlu’nun hatıratlarını kitabına konuk ettiği isimlerden birkaçı.

Cündioğlu’nun hem anı sahibi yazarlarla hem de bu yazarlarla yakın ilişkide bulunmuş kişilerle de ilgileniyor.

  • Künye: Dücane Cündioğlu – Arasokakların Tarihi, Etkileşim Yayınları, inceleme, 220 sayfa

David C. Korten – Dünyayı Yöneten Şirketler (2008)

  • DÜNYAYI YÖNETEN ŞİRKETLER, David C. Korten, çeviren: Mustafa Cesar, Etkileşim Yayınları, siyaset, 422 sayfa

Uzun yıllar, yoksul ülkelerin kalkınması için çalışmış olan David C. Korten’in ‘Dünyayı Yöneten Şirketler’i, dünyanın son iki yüz yıllık tarihine yön verecek denli güç kazanmış şirketleri ele alıyor. Yazar şirket küreselleşmesinin ortaya büyük tehlikeler ve tehditle çıkardığını, ekosistemin bu nedenle dengesini yitirerek çökme sinyalleri verdiğini, kaynakların ve paranın adil olmayan bir şekilde paylaşıldığını gözler önüne seriyor. “Küresel ekonomi, otomatik pilotta büyük bir dağa doğru uçuyor,” diyen Korten, şirket kurumuna ve işletmelerin içinde faaliyet gösterdiği sisteme karşı, keskin bir eleştirel bakış sunuyor.

 

Feridüddin Attar – Pendname (2013)

  • PENDNAME, Feridüddin Attar, çeviren: Yusuf Çetindağ, Etkileşim Yayınları, tasavvuf, 414 sayfa

 PENDNAME

‘Pendname’, 12. yüzyılda yaşamış, İslam tarihinin önde gelen mutasavvıflarından Feridüddin Attar’ın dini, sosyal ve ahlaki öğütlerinden oluşuyor. Attar’ın İslam kültüründe önemli etkiler bırakan mesnevisi yüzyıllar boyunca Farsça, Arapça ve Türkçeye çevrilmiş. Attar burada, nefse hakim olmayı, susmanın yararlarını, devlet yöneticileri için zararlı olan şeyleri, dervişliği, gösterişten kaçınmayı, kötü huyları, öfkenin zararlarını, ahmakların alametlerini, cömertliğin faziletini, misafirperverliği ve dostluğu anlatıyor. Kitabın bu yeni baskısı, çevirmeni Yusuf Çetindağ’ın şerh ve açıklamalarıyla da zenginleşiyor.

Şükrü Nişancı – Sivil İtaatsizlik (2013)

  • SİVİL İTAATSİZLİK, Şükrü Nişancı, Etkileşim Yayınları, siyaset, 326 sayfa

 SIVIL

Şükrü Nişancı, Türkiye gibi demokrasisi henüz olgunlaşmamış ülkelerde, sivil itaatsizlik hareketinin demokrasinin gelişimine katkıda bulunacağını söylüyor. Yazar, elimizdeki çalışmasında, ilk olarak tarihsel bir bakış açısını esas alarak, siyasal iktidara karşı itaat-direnme meselesini, önemli düşünür ve akımları dikkate alarak, ilkçağdan modern dönemlere kadar inceliyor. Çalışma, sivil itaatsizliğin sosyo-politik, felsefi ve ahlaki çerçevesini inceliyor, akımın daha çok ne tür bir sivil toplum düşüncesiyle irtibatlandırılabileceğini irdeliyor ve sivil itaatsizliğin demokratik bir sistem içindeki meşruiyetini sorguluyor.

Alper Görmüş, – Hayat Bilgisi (2012)

  • HAYAT BİLGİSİ, Alper Görmüş, Etkileşim Yayınları, portre, 260 sayfa

Alper Görmüş’ün Yeni Aktüel dergisinde 2007 yılında yazmaya başladığı portreler, kimi okurlarca beğeniyle takip edilmişti. Bu portrelerin bir kısmı daha önce kitaplaştırılmıştı. Elimizdeki derleme de, Görmüş’ün spor, akademi, edebiyat, medya ve siyaset dünyasından kimi isimlere dair çizdiği portrelerden oluşuyor. Aykut Kocaman, Fatih Terim, Özhan Canaydın, Mim Kemal Öke, Nilüfer Göle, Orhan Pamuk, İsmet Özel, Hrant Dink, Zülfü Livaneli, Süheyl Batum, Fatih Altaylı, Yalçın Küçük, Yılmaz Özdil, Hüseyin Çelik, Osman Baydemir, Numan Kurtulmuş, Kenan Evren ve Tarhan Erdem, burada portresi çizilen isimlerden birkaçı.

Özgür Uçkan ve Cemil İrtem – WikiLeaks: Yeni Dünya Düzenine Hoş Geldiniz (2011)

  • WIKILEAKS: YENİ DÜNYA DÜZENİNE HOŞ GELDİNİZ, Özgür Uçkan ve Cemil İrtem, Etkileşim Yayınları, siyaset, 366 sayfa

WikiLeaks, hiçbir şeyi olmasa bile, özgürleşip bireyselleşen teknolojinin, devlet aygıtında çatlak yaratabileceğini göstermesiyle önemli. Özgür Uçkan ve Cemil İrtem elimizdeki çalışmalarında, tarih, felsefe, sosyoloji, ekonomi ve siyaset arasındaki bağlantıları analiz ederek, WikiLeaks örneğinde görüldüğü üzere, teknolojinin, bu disiplinler arasındaki ilişkiyi, nasıl daha görünür hale getirdiğini ortaya koyuyor. WikiLeaks’in 28 Kasım 2010 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iç yazışma belgelerini dünya gündemine sunarak geleneksel iktidar yapılarını nasıl zorladığını, Ortadoğu’daki son gelişmelerle birlikte irdeliyor. Kitapta, Watergate’in nasıl patladığı, WikiLeaks’e yöneltilen başlıca eleştiriler, Mısır olayları, yeni dünya düzeninde siyasetin ve ekonominin alacağı yeni biçimler gibi konular ele alınıyor.