Kolektif – Polisiye Öyküler (2018)

Genç okurları hedefleyen bu derleme, yerli ve yabancı, eski ve yeni birçok yazarın suç ve polisiye temalı öykülerini bir araya getiriyor.

Suç-ceza, adalet, gerilim ve macera örülü bu öyküler, gençlerin içindeki dedektifi uyandırmaya aday.

Okur bu öyküleri okurken, kâh suçun işleniş anını zihninde canlandırıyor, kâh olay mahallindeki bir ipucunu keşfediyor ve kâh suçun işlenişinin ardındaki nedenleri çözümlüyor.

İshak Reyna’nın derlediği kitapta öykülerine yer verilen yazarlar ise şöyle:

Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Maurice Leblanc, G. K. Chesterton, Agatha Christie, Şavkar Altınel, Behlül Dânâ, Server Bedi (Peyami Safa), Erol Üyepazarcı, Max Aub, Georges Simenon, Leonardo Sciascia, Çetin Altan, Sevil Atasoy, Celil Oker, Nihan Taştekin, Cenk Çalışır, Algan Sezgintüredi, Çağatay Yaşmut ve Çağan Dikenelli.

  • Künye: Kolektif – Polisiye Öyküler, derleyen: İshak Reyna, Kelime Yayınları, gençlik, 310 sayfa, 2018

 

Onnik Jamgoçyan – Osmanlı İmparatorluğu’nda Sarraflık: Rumlar, Museviler, Frenkler, Ermeniler, 1650-1850 (2017

1650-1850 yılları arası Osmanlı Devleti’nin mali politikaları ve para yönetiminde çok etkili roller üstlenmiş Ermeni, Musevi, Rum ve Frenk bankerler üzerine önemli bir çalışma.

Jamgoçyan asıl olarak 1720-1850 yılları arası döneme odaklanıyor.

Yazarın bu dönemde de ağırlıklı olarak üzerinde durduğu bankerler ise, Ermeni sarraflar.

Bu gayet doğal, zira o zamanlarda Ermeni, Rum ve Musevi milletlerinin içinde en etkili olanlar Ermenilerdi.

Kitapta, Osmanlı maliyesine damgalarını vuran Serpos Erevanents, Yağup

Hovhannesyan gibi efsanevi sarrafların yanı sıra, Sofyalıyan, Allahverdiyan, Düzyan, Dadyan, Mıgırdiç Cezayirliyan gibi Ermeni; Camondolar gibi Musevi; Baltazzi (Baltacı), Zarifi gibi Rum; Alléonlar gibi Frenk sarraflar tanıtılıyor ve onların Osmanlı’nın mali tarihindeki roller açıklığa kavuşturuluyor.

  • Künye: Onnik Jamgoçyan – Osmanlı İmparatorluğu’nda Sarraflık: Rumlar, Museviler, Frenkler, Ermeniler (1650-1850), çeviren: Erol Üyepazarcı, Yapı Kredi Yayınları, tarih, 212 sayfa